4.Rally SLOVAKIA RING 2023 sa (predsa len) bude konať

Úvodné kolo rally sezóny na SLOVAKIA RINGU sa bude konať v pôvodne navrhovanom termíne 24. – 25. marca 2023. Rozhodol o tom Výkonný výbor SAMŠ na svojom mimoriadnom hlasovaní.

Nové termíny sa síce dozvedia súťažné posádky z Vykonávacích nariadení, ktoré sa v tomto momente pripravujú, my vám ich však prezradíme už teraz.

Termíny prihlasovania so zvýhodneným štartovným sa týmto drobným zdržaním po rozhodnutí organizátora a riaditeľa podujatia predlžujú do 15.3.2023 do 23:59h prvé (lacnejšie).

Ďalšie kolo prihlasovania so zvýšeným vkladom bude nasledovať do 18.3.2023 do 23:59h.

Tento krok sa organizátor rozhodol spraviť z dôvodu, že mnoho súťažných posádok sa na podujatie neprihlásilo z jednoduchého dôvodu, čakanie na rozhodnutie. Zároveň by sa organizátor chcel poďakovať za ústretovosť všetkým zúčastneným.

Zvláštne ustanovenia vydané k podujatiu nájdu súťažiaci na web stránke https://slovakiaring.sk/sk/msr-rally-slovakia-ring-2023 a samotnú prihlášku zase na  stránke SAMŠ: http://www.sams-asn.sk/prihlaska3.php.

Viac informácii o podujatí ako aj predaj vstupeniek nájdete na stránke: https://slovakiaring.sk/sk/msr-rally-slovakia-ring-2023

Miro Majláth
Predseda OV
4.Rally SLOVAKIA RING 2023