Komuniké z jednání per rollam Disciplinární komise ze dne 16. 9. 2022

Disciplinární komise per rollam projednala tyto případy:

 1. Disciplinární komise uložila trest zastavení závodní činnosti na 2 soutěžní utkání hráči:

              MOL Cup

  • Marek Hlinka (FC TRINITY Zlín) – ČK.
  1. Příští řádné zasedání DK LFA se uskuteční ve čtvrtek 22. 9. 2022 od 14:00 hodin v Praze.

Štěpán Hanuš, Ředitel komunikace a PR, LFA