Komuniké z jednání per rollam Disciplinární komise ze dne 16. 9. 2022

Disciplinární komise per rollam projednala tyto případy:

 1. Disciplinární komise uložila trest zastavení závodní činnosti na 2 soutěžní utkání hráči:

              MOL Cup

 • Marek Hlinka (FC TRINITY Zlín) – ČK.
 1. Příští řádné zasedání DK LFA se uskuteční ve čtvrtek 22. 9. 2022 od 14:00 hodin v Praze.

Komuniké předsedy Disciplinární komise ze dne 6. 9. 2022

V souladu s čl. 3 odst. 8 písm. a) Statutu DK LFA rozhodl předseda DK LFA o trestech za disciplinární přečiny uvedené v § 46 a § 47 DŘ FAČR, a to následovně:

 1. Disciplinární komise uložila trest zastavení závodní činnosti na 1 soutěžní (ligové) utkání hráči za 4xŽK:

            FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA

 • Daniel Bialek (1. SK Prostějov).
 1. Disciplinární komise uložila trest zastavení závodní činnosti na 1 soutěžní utkání hráči:

            FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA

 • Daniel Bialek (1. SK Prostějov).
 1. Příští řádné zasedání DK LFA se uskuteční 8. 9. 2022 od 14 hodin v Praze.

Komuniké předsedy Disciplinární komise ze dne 6. 9. 2022

V souladu s čl. 3 odst. 8 písm. a) Statutu DK LFA rozhodl předseda DK LFA o trestech za disciplinární přečiny uvedené v § 46 a § 47 DŘ FAČR, a to následovně:

 1. Disciplinární komise uložila trest zastavení závodní činnosti na 1 soutěžní (ligové) utkání hráči za 4xŽK:

            FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA

 • Daniel Bialek (1. SK Prostějov).
 1. Disciplinární komise uložila trest zastavení závodní činnosti na 1 soutěžní utkání hráči:

            FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA

 • Daniel Bialek (1. SK Prostějov).
 1. Příští řádné zasedání DK LFA se uskuteční 8. 9. 2022 od 14 hodin v Praze.

Štěpán Hanuš, Ředitel komunikace a PR, LFA