Ligová fotbalová asociace reaguje na prohlášení TIPSPORT a.s.

Ligová fotbalová asociace považuje za nutné zareagovat na dnešní prohlášení společnosti TIPSPORT a.s.

LFA samozřejmě vítá informace o rostoucím zájmu potenciálních partnerů a sponzorů, který je nejlepším důkazem, že atraktivita nejvyšších fotbalových soutěží v České republice v očích stávajících i potencionálních partnerů nadále stoupá.

LFA se nicméně ostře ohrazuje proti nepravdivým či hrubě zkresleným informacím v tiskové zprávě společnosti TIPSPORT a.s.

„V první řadě není pravdivá informace o tom, že bych se já či kdokoliv jiný z vedení LFA pokoušel na středečním jednání Ligového grémia vyvolat hlasování o nabídce stávajícího generálního partnera FORTUNA:LIGY A FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, společnosti FORTUNA GAME a.s. Nejen, že se tak nestalo, ale kluby byly naopak již předem informovány, že o žádném takovém návrhu nebude na tomto jednání hlasováno,“ poznamenal Dušan Svoboda, předseda Ligového výboru LFA.

Skutečností je, že Ligový výbor LFA seznámil členské kluby s vývojem jednání se společností FORTUNA, se kterou LFA diskutuje podmínky možného narovnání vzájemných práv a povinností v souvislosti s omezenou možností plnění po dobu tzv. covidových restrikcí včetně možnosti prodloužení spolupráce o jeden rok s tím, že konečný návrh bude předložený k rozhodnutí Ligovému grémiu LFA.

„Musíme se jako LFA ohradit proti tvrzení, že by byly kluby nabádány k přijetí nabídky, která by pro ně měla být méně výhodná, či dokonce náznakům nějakého protisoutěžního jednání. Jak společnost Tipsport ve své zprávě uvádí, je sama partnerem a sponzorem celé řady fotbalových klubů, stejně jako klubů či soutěží v jiných sportovních odvětvích a nedomnívám se proto, že by snad LFA v oblasti reklamy či sponzoringu měla či mohla narušovat hospodářskou soutěž,“ pokračoval Dušan Svoboda.

Je zcela nepochybně ve výsostném zájmu klubů i samotné LFA, aby své partnery vybírala s maximální péčí ve snaze dosáhnout co nejlepších podmínek vzájemné spolupráce. Vedení LFA v této souvislosti opakovaně deklarovalo, že příštího generálního partnera svých soutěží bude vybírat ve veřejné soutěži.

Tím však není vyloučeno, že se kluby LFA mohou rozhodnout, že s ohledem na mimořádné okolnosti související s covidovými restrikcemi se nejprve přikloní k variantě narovnání vztahů se stávajícím generálním partnerem, který se v této složité době zachoval ve vztahu k LFA férově a vstřícně, včetně možného prodloužení spolupráce o jeden rok. Jak členské kluby, tak i ostatní, může vedení LFA ubezpečit, že v této souvislosti zodpovědně vyhodnotí všechny významné okolnosti a Ligovému grémiu LFA předloží tuto otázku k rozhodnutí.

Štěpán Hanuš, Ředitel komunikace a PR, LFA