KONFERENCE SCHVÁLILA NOVELIZACI STANOV ČSLH

Konference ČSLH schválila návrhy změn ve stanovách, předložené výkonným výborem a rozšiřující pravomoci konference jako nejvyššího orgánu ČSLH.

Na rozdíl od předchozího modelu bude konference volit nejen prezidenta a členy výkonného výboru, ale i viceprezidenty ČSLH.

Významnou změnou je způsob volby členů výkonného výboru ČSLH. Zatímco doposud byl výkonný výbor ČSLH volen přednostně jako celek z kandidátů navržených členy a doporučených prezidentem ČSLH, nově budou jeho členové voleni jednotlivě, a to přímo z návrhů předložených členy a krajskými výkonnými výbory ČSLH. Ve volbách prezidenta a viceprezidentů ČSLH bude nutná nadpoloviční, zatímco ve volbách členů výkonného výboru ČSLH prostá většina. V případě předčasného ukončení mandátu prezidenta či viceprezidentů bude nástupce volen v doplňujících volbách tak, aby délka jeho volebního období odpovídala zbývající části mandátu člena, kterého nahrazuje.

Vedle prezidenta, viceprezidentů a členů výkonného výboru bude konference jako doposud volit i předsedu a členy dozorčí rady a předsedu arbitrážní komise ČSLH.

Do Stanov ČSLH byla rovněž implementována legislativa Mezinárodní hokejové federace IIHF jako například povinnost řídit se předpisy, řády a rozhodnutími IIHF nebo povinnost podřídit se pravomocím Arbitrážního soudu pro sport (CAS), stejně jako pravidlům Světového antidopingového kodexu a Antidopingové regulace IIHF. 

 Praha 20. 06. 2022

 PhDr. Zdeněk Zikmund, tiskový mluvčí ČSLH