PROHLÁŠENÍ TOMÁŠE KRÁLE, BÝVALÉHO PREZIDENTA ČSLH

Považuji za nutné vyjádřit se k výrokům Petra Dědka ze dne 16. 6. 2022, ve
kterých zpochybnil hospodaření ČSLH a oznámil, že v této souvislosti podal
podnět Polici České republiky.
Petr Dědek podal v minulosti takových podnětů a žalob několik, ať už ve vztahu
k ČSLH, Asociaci profesionálních klubů ledního hokeje nebo některým partnerům
ČSLH. Z jeho pohledu je to obvyklý způsob, kterým se snaží prosadit svoje zájmy
a umlčet oponenty.
Současně oznámil, že z uvedeného důvodu nebude kandidovat do výkonného
výboru ČSLH. Osobně se domnívám, že skutečným důvodem jsou jeho minimální
šance být zvolen, mimo jiné proto, že je proti němu a jeho firmám vedeno trestní
stíhání pro závažné daňové delikty.
Pokud jde o obsah jeho výroků, dovoluji si odkázat na moje vyjádření z 22. 2.
2022, na kterém se nic nemění: Hospodaření svazu a dceřiné společnosti vždy
probíhalo a probíhá v souladu s platnými zákony, účetními předpisy a Stanovami
ČSLH. Veškeré hospodaření, účetní závěrky, stejně jako rozhodovací a kontrolní
mechanismy jsou pravidelně auditovány podle mezinárodních a českých
standardů. Výsledky hospodaření jsou příslušným institucím plně k dispozici a
jsem přesvědčen, že jsme v tomto směru nejúspěšnějším sportovním svazem v
České republice.
JUDr. Tomáš Král