PROHLÁŠENÍ PETRA BŘÍZY, VICEPREZIDENTA ČSLH

„Děkuji tímto subjektům z českého hokejového hnutí, které mě nominovaly, ale i všem ostatním kolegům, kteří mě oslovovali s výzvou, abych kandidoval, či posléze přece jen zvážil svoji kandidaturu na prezidenta ČSLH.

Avizoval jsem již předem, že neuvažuji o svém zapojení do letošních voleb ČSLH. Vážil jsem si ale této silné podpory a vnímal jsem ji vždy s respektem a pokorou. Právě z těchto důvodů jsem požádal ještě o několik dní na rozmyšlenou.

Od roku 2020 jsem byl v roli viceprezidenta ČSLH pověřen oblastí výkonnostního hokeje v ČR. Tato pozice mně dala možnost poznat český hokej i z druhé strany než jen z pozice nejsilnějších klubů a dala mně příležitost učit se mu porozumět v komplexním pohledu.

Velmi si vážím všech, kteří pomáhají rozvoji hokeje na krajských úrovních, v menších a středních klubech či v klubech druhé ligy. Ti všichni jsou zásadně důležitým základem pro budoucí fungování celého systému ledního hokeje v ČR.

Od října roku 2021 je mně velkou ctí zastávat volenou pozici senior viceprezidenta IIHF a silně cítím svůj závazek vůči všem členům IIHF vykonávat tuto funkci s plnou odpovědností a nasazením.

Zároveň jsem byl pověřen vést organizační výbor MS 2024 v ČR. Přeji si dosáhnout pro Český hokej podobných ekonomických výsledků jako při mistrovství světa v roce 2015, které bylo absolutně nejúspěšnější v historii všech světových šampionátů.

V nejisté době možných nových covidových pandemií i v době aktuální politické, společenské i hospodářské nejistoty je organizace úspěšného MS 2024 enormně složitou výzvou.

Z těchto důvodů jsem se rozhodl soustředit se na tyto dvě oblasti, nepřijmout nominace a v této volbě na prezidenta ČSLH v roce 2022 nekandidovat.

Jsem zároveň připraven pomáhat nově zvolenému prezidentovi z pozice viceprezidenta ČSLH a věřím, že Český hokej bude v příštích dvou letech jednotný a silný.“

 Petr Bříza, viceprezident ČSLH

 Praha 13. 06. 2022