Ligový výbor LFA řešil chování funkcionářů a členů realizačních týmů

Ligový výbor Ligové fotbalové asociace na svém posledním zasedání mimo jiné projednával události z minulých ligových kol, při kterých došlo k nevybíravému chování některých klubových funkcionářů a členů realizačních týmů.
Výsledkem jednání je pověření řídícího orgánu soutěže, aby do začátku příštího soutěžního ročníku vytvořil takový soubor opatření, který podobným incidentům zamezí, včetně stanovení povinností delegovaných osob k jeho dodržování a vymáhání.

„S kolegy na Ligovém výboru jsme se jasně a jednoznačně shodli, že si takovou atmosféru mezi soupeřícími celky na českých ligových stadionech nepřejeme. Události z posledních ligových kol poškozují dobré jméno našich profesionálních soutěží. Po těchto zkušenostech jsme se shodli, že pro příští sezonu bude potřeba vymezit jasnější pravidla pro pohyb osob na stadionu během utkání,“ řekl Dušan Svoboda, předseda Ligového výboru LFA.
Štěpán Hanuš, Ředitel komunikace a PR, LFA