ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉHO
PARALYMPIJSKÉHO VÝBORU
období od prosince 2021 do března 2022

V sobotu 4. prosince 2021 byl novým předsedou Českého paralympijského výboru zvolen
Zbyněk Sýkora. Pozice prvního místopředsedy patří Romanu Sudovi a druhou
místopředsedkyní je Dana Selnekovičová. Výkonný výbor doplnili čtyři zástupci – Jaroslava
Krakovičová, Hana Valová, Vojtěch Pavlík a Martin Císař.

Zpráva o činnosti ČPV (duben 2022)_final

Bc. Zbyněk Sýkora, MBA
předseda ČPV / president of CPC