Komuniké z jednání per rollam Disciplinární komise ze dne 24. 3. 2022

Disciplinární komise projednala per rollam tyto případy:
  1. Disciplinární komise uložila trest zastavení závodní činnosti na 1 soutěžní (ligové) utkání hráči za 4xŽK:
   FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA
  • Marek Červenka (FK Dukla Praha).
  1. Příští zasedání DK LFA se uskuteční ve čtvrtek 7. 4. 2022 od 14 hodin v Praze.
  2. Štěpán Hanuš, Ředitel komunikace a PR LFA.