Stanovisko VV ČBA k situaci na Ukrajině

VV ČBA na svém pondělním zasedání plně podpořil stanovisko NSA, MOV a také mezinárodních baseballových federací ohledně baseballových aktivit s týmy Ruska a Běloruska. Ke stejnému postupu vyzval také baseballové oddíly a další organizátory baseballových akcí v ČR. Na jednání Parlamentu ČBA 20. března je zařazen bod „pomoc Ukrajině“.
WBSC Europe, jejímž místopředsedou je předseda ČBA Petr Ditrich, oznámila, že se rozhodla přemístit soutěže plánované na rok 2022 z Ruska a Běloruska do jiných zemí. Dále neumožní všem ruským a běloruským národním i klubovým týmům účast ve všech svých soutěžích.
 „Stanoviska jsou jasná, důležité je, že je na nich shoda v celém sportovním prostředí. Útok na Ukrajinu nelze ospravedlnit. Rusku neumožníme hrát na Pražském baseballovém týdnu ani se účastnit jiných akcí v ČR, stejně jako Bělorusku,“ řekl po jednání Petr Ditrich.
ČBA děkuje všem členům baseballové komunity za projevy solidarity a nabízenou pomoc. Plně podpoříme všechny vaše aktivity konané k podpoře Ukrajiny. Jak jsme již uvedli, jsme v kontaktu s ukrajinskou federací a zjišťujeme její konkrétní potřeby. 
Vyjádření WBSC zde
Vyjádření WBSC Europe zde
https://www.baseball.cz/clanek-8219/stanovisko-vv-cba-k-situaci-na-ukrajine
Evženie Votinská, Czech Baseball Association