MIMOŘÁDNÝ VÝKONNÝ VÝBOR ČSLH SE BUDE ZABÝVAT AKCEMI S ÚČASTÍ HOKEJISTŮ RUSKA

 

Prezident Českého hokeje Tomáš Král svolal na pondělí 28. února 2022 mimořádné zasedání výkonného výboru ČSLH. Vzhledem k pokračující ruské agresi na území Ukrajiny na něm navrhne okamžité zrušení dvoustranných reprezentačních akcí s účastí hokejistů Ruské federace a požádá o projednání stanoviska, které bude ČSLH prosazovat při jednáních o účasti ruských hokejistů na akcích pořádaných na vícestranném základě.
Výkonný výbor ČSLH agresi Ruska na Ukrajině jednoznačně odsoudil a považuje ji za nepřípustné porušení zásad mírového soužití, mezinárodního práva a vztahů mezi zeměmi. Podle názoru Tomáše Krále by součástí aktivit, která ve vztahu k ruské agresi uplatňuje mezinárodní společenství, měl být i koordinovaný postup národních svazů a mezinárodních sportovních federací včetně IIHF.
Praha 28. 02. 2022
PhDr. Zdeněk Zikmund, tiskový mluvčí