VÝKONNÝ VÝBOR ČSLH ODSOUDIL AGRESI RUSKA NA UKRAJINĚ

Výkonný výbor ČSLH jednoznačně odsoudil agresi Ruska na Ukrajině, kterou považuje za nepřípustné porušení zásad mírového soužití, mezinárodního práva a vztahů mezi zeměmi. Další kroky bude ČSLH koordinovat v rámci Mezinárodní hokejové federace IIHF a s dalšími národními asociacemi.   
Výkonný výbor ČSLH se zabýval rovněž přípravou konference ČSLH, která se uskuteční 18. června 2022. Jednomyslně přitom schválil návrh, aby na programu konference byla i volba nového prezidenta ČSLH.
Výkonný výbor ČSLH vzal na vědomí návrh úpravy přestupního řádu a výchovného. Výchovné by se vyplácelo až po dosažení dvaceti let a pouze u hráčů tří nejvyšších soutěží. Klubům, které je vychovaly, by bylo spláceno postupně a v závislosti na tom, jak dlouho v jejich výchovném systému hráč vyrůstal. Součástí návrhu je i narovnání podmínek pro angažování domácích a zahraničních hokejistů, kteří jsou ve stávajícím systému zvýhodněni.
Návrh, kterému předcházela roční příprava, bude předložen pracovní skupině složené ze zástupců všech úrovní soutěží a projednán na konferenci ČSLH.  
Praha 24. 02. 2022
PhDr. Zdeněk Zikmund, tiskový mluvčí