ROZHODNUTÍ DK ELH – RHETT HOLLAND (KOMETA BRNO)

Disciplinární komise ELH se zabývala odporem podaným hráčem Rhettem Hollandem proti rozhodnutí předsedy komise, kterým mu byl ve zkráceném řízení uložen trest nepodmíněného zastavení činnosti na 6 soutěžních utkání s finanční pokutou ve výši 10 % základní měsíční odměny za zákrok na protihráče Ondřeje Rohlíka v utkání HC Dynamo Pardubice – Kometa Brno (11. 2. 2022).
Po prostudování videozáznamu a projednání případu v přítomnosti hráče a zástupce klubu se komise ztotožnila s názorem předsedy, že zákrok byl – ačkoli před ním hráč nezvýšil rychlost a v době střetu držel ruce u těla – veden aktivně, bezohledným způsobem, se značnou intenzitou a bez sebemenší snahy hrát kotouč. Při střetu došlo k přímému zasažení hlavy protihráče.
Komise nepřijala hráčovu obhajobu, podle níž do něj protihráč v podstatě narazil. Naopak zdůraznila, že střetu předcházely aktivní kroky z jeho strany a že protihráč měl minimální možnost se zásahu vyhnout. Připomněla rovněž, že za podobný přestupek byl hráč opakovaně disciplinárně trestán, přičemž ve dvou posledních případech vedlo jeho jednání ke zraněním s delšími zdravotními následky.     
Disciplinární komise ELH uložila hráči Rhettu Hollandovi (Kometa Brno) trest nepodmíněného zastavení činnosti na 7 soutěžních utkání s finanční pokutou ve výši 10 % základní měsíční odměny. Doba trestu byla stanovena s platností od 13. 2. 2022, tj. od původního rozhodnutí. Při stanovení výše trestu přihlédla komise mj. ke zvlášť nebezpečnému způsobu vedení zákroku a ke skutečnosti, že za podobné zákroky se zdravotními následky byl hráč v minulosti již disciplinárně trestán.
Záznam zákroku najdete na https://www.hokej.cz/tv/hokejka/video/20212719?autostart=true.
Praha 18. 02. 2022
PhDr. Zdeněk Zikmund, tiskový mluvčí Český hokej.