TISKOVÁ INFORMACE Z JEDNÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU ČSLH

Výkonný výbor ČSLH schválil systém finanční diferenciace Akademií Českého hokeje podle počtu hráčů, kteří v nich vyrostli pro vrcholový hokej. Základem ratingu, vypočítaného za pětileté období, budou počty hokejistů vychovaných v jednotlivých akademiích pro reprezentační výběry, drafty NHL a nejvyšší soutěže v hokejově vyspělých zemích. Výkonný výbor tak završil roční přípravné práce, směřující k vytvoření systému, který bude pro Akademie Českého hokeje výrazně motivační a bude zohledňovat výsledky, kterých při výchově talentů dosahují. 
Výkonný výbor ČSLH schválil strukturu žákovských soutěží, platnou od sezóny 2022/23. Podle modelu se samostatná družstva 5. tříd utkají se smíšenými družstvy 5. a 6. tříd a samostatná družstva 7. tříd se smíšenými družstvy 7. a 8. tříd, zatímco družstva 6. a 8. tříd budou hrát ročníkové soutěže. Změně předcházela roční diskuze, na jejímž základě přijal výkonný výbor variantu, pro kterou se vyslovila většina ze 120 klubů obsazujících žákovské soutěže.
Viceprezidenty ČSLH Petra Břízu, Aleše Pavlíka a Libora Zábranského výkonný výbor pověřil, aby připravili návrh trenérského obsazení reprezentačních výběrů U16 – U20 pro sezónu 2022/23.
Jednání výkonného výboru ČSLH bylo věnováno rovněž situaci související s přípravami obou hokejových turnajů na Zimních olympijských hrách v Pekingu. Uvedené části jednání se prostřednictvím vzdáleného přístupu zúčastnila MUDr. Martina Marešová, ředitelka protiepidemického odboru Hygienické stanice hlavního města Prahy, která s členy výkonného výboru a vedením realizačních týmů diskutovala postupy při zajištění maximální ochrany účastníků olympiády před koronavirovou nákazou.
Výkonný výbor ČSLH se zabýval dopady skokového navýšení cen energií na provoz zimních stadiónů a hospodaření klubů. V této souvislosti vyslechl informaci z jednání poradní skupiny Národní rady pro sport a vedení Národní sportovní agentury, na němž Milan Hnilička předložil z iniciativy výkonného výboru návrh na otevření nového programu Provoz a údržba, který by pomohl klubům z různých sportovních odvětví dopady krize zmírnit, stejně jako návrhy profesionálních klubů týkající se úpravy limitu počtu diváků podle kapacity stadiónu a uvolnění pravidel návštěvnosti, jakmile to epidemická situace dovolí.           
Praha 26. 01. 2022
PhDr. Zdeněk Zikmund, tiskový mluvčí