ČLENY NÁVRHOVÉ KOMISE SSČH SE STALI VLADIMÍR BEDNÁŘ, MARTIN PROCHÁZKA, PAVEL RICHTER, MARTIN RUČINSKÝ A TOMÁŠ KUČERA

Členové Síně slávy českého hokeje a výkonný výbor ČSLH zvolili novými členy návrhové komise SSČH mistra světa Vladimíra Bednáře, olympijského vítěze a čtyřnásobného mistra světa Martina Procházku, mistra světa Pavla Richtera, olympijského vítěze a trojnásobného mistra světa Martina Ručinského a sportovního historika Tomáše Kučeru.
Návrhová komise SSČH tak bude pracovat ve složení předseda Dominik Hašek, členové Vladimír Bednář, Jan Havel, Milan Chalupa, Tomáš Kučera, Jaroslav Pouzar, Martin Procházka, Pavel Richter, Martin Ručinský, Miloslav Šeba, Bedřich Ščerban a Petr Vichnar.
Dvanáctičlenná návrhová komise Síně slávy českého hokeje vybírá v souladu se Statutem SSČH kandidáty členství, jejichž nominace podléhá schválení dvoutřetinovou většinou členů. Ve spolupráci se sekretariátem ČSLH a vedením Síně slávy rovněž připravuje a řídí ceremoniál uvedení nových členů.
Síň slávy českého hokeje vznikla v roce 2008 s cílem ocenit osobnosti, které přispěly výrazným způsobem k úspěchům českého a československého ledního hokeje. V dubnu 2015 byla v Obchodní galerii Harfa otevřena její expozice, obsahující vedle memorabilií členů i řadu multimediálních, výukových a zábavných programů. V současné době sdružuje Síň slávy českého hokeje celkem 142 osobností.   
Praha 17. 01. 2022
PhDr. Zdeněk Zikmund, tiskový mluvčí