VEDENÍ ČESKÉHO HOKEJE K OPATŘENÍM REGULUJÍCÍM ÚČAST DIVÁKŮ NA SPORTOVNÍCH AKCÍCH

Vedení Českého hokeje se obrátilo na předsedu Národní sportovní agentury Filipa Neussera se žádostí o spolupráci při přehodnocení opatření, omezujícího účast diváků na sportovních akcích paušálním limitem. V dopise se vyslovilo pro vyzkoušené řešení, kdy byla účast omezena procentem z celkové kapacity arény, připomnělo další v úvahu připadající opatření jako sektorizaci a zdůraznilo dopady paušálního limitu na příjmy klubů, finanční bilanci a kompenzace. S návrhy Českého hokeje a názory klubů dnes ředitel TELH Josef Řezníček seznámil zástupce ministerstva zdravotnictví a doporučení regulovat počty diváků podle kapacity prostor předložil v pondělí 10. 1. 2022 při schůzce s vedením Národní sportovní agentury rovněž poradce generálního sekretáře Českého hokeje Milan Hnilička, který současně apeloval na navýšení počtu osob nezbytných pro organizaci utkání a přípravu kompenzačního programu pro kluby.
Vedení Českého hokeje je v pravidelném kontaktu nejen s vedením Národní sportovní agentury, ale i dalších institucí, přímá jednání proběhla v nedávné době mimo jiné se zástupci ministerstev zdravotnictví nebo ministerstva průmyslu a obchodu. Jednání jsou motivována snahou najít ve spolupráci se státem a sportovními ústředími cesty, které by umožnily pokračování profesionálního, amatérského a mládežnického hokeje i při nepříznivém vývoji epidemické situace v České republice.
Praha 12. 01. 2022
PhDr. Zdeněk Zikmund, tiskový mluvčí