VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉHO HOKEJE SCHVÁLIL OFICIÁLNÍ SEZNAM REPREZENTAČNÍCH UTKÁNÍ

Výkonný výbor Českého hokeje schválil oficiální seznam utkání, která jsou považována za reprezentační. Dřívější přehledy vycházely z různých kritérií, uplatňovaly se v nich různé přístupy a uváděly rozdílné počty zápasů. Na základě prvního oficiálního seznamu budou upraveny i další historické statistiky jako počty reprezentačních startů, počty vstřelených branek nebo bilance s jednotlivými soupeři.         
Podle schváleného seznamu sehrála reprezentace k dnešnímu datu 1 993 oficiálních utkání. Jubilejní, dvoutisící zápas ji čeká v závěru olympijského turnaje v Pekingu, nebo v některém z přípravných utkání v dubnu 2022.     
Při přípravě seznamu bylo s využitím dobových pramenů přezkoumáno 2 011 utkání z období 1909–2021. Zvláštní pozornost byla věnována 28 utkáním, jejichž posouzení se v minulosti lišilo. Pro poválečné období byly jako mezistátní uznány zápasy, které se hrály s oficiálním statusem, obě federace, členové IIHF, k nim nominovaly první mužstva a nastoupili v nich výhradně hráči, splňující podmínku státní příslušnosti pro účast na vrcholných turnajích. V předválečném období, kdy se pravidla teprve utvářela a měnila, byl status zápasu posouzen podle tehdy platného výkladu, přístupu národních federací a sestav, ve kterých mužstva nastoupila.  
Na základě uvedených kritérií bylo vyřazeno 6 zápasů z let 1930–1948, v nichž v dresu Rakouska, Francie a Československa nastoupili hokejisté nesplňující podmínku státní příslušnosti (v našem případě Harry Bate, Mike Buckna, Stephen Beda). Doplněna byla 4 utkání z období 1922–1931 se Švédskem, Francií a Kanadou, stejně jako 6 zápasů, které sehrál v roce 1940 výběr Protektorátu Čechy a Morava s Německem, Slovenskem, Itálií a Maďarskem.
Na vzniku seznamu se rozhodující měrou podílel historik a publicista Tomáš Kučera, podněty, komentářem a připomínkami k němu přispěli další hokejoví odborníci jako Robert Záruba. Přehled zápasů považovaných podle rozhodnutí výkonného výboru Českého hokeje za oficiální najdete na
https://www.ceskyhokej.cz/data/document/file/cz-utkani-def.pdf.
Praha 11. 01. 2022
PhDr. Zdeněk Zikmund, tiskový mluvčí, Český hokej.