Výstup ze zasedání Etické komise FAČR dne 28. prosince 2021

Etická komise FAČR na svém zasedání dne 28. prosince pokračovala v řešení kauzy bývalého místopředsedy FAČR Romana Berbra a s ním spojených osob, které jsou trestně stíhány ve věci úplatkářství a zpronevěry. Etická komise FAČR na tomto zasedání rozhodla a následně dne 29. prosince vyhotovila písemné znění usnesení o potrestání další časti první větve osob, spojených s touto kauzou a zahájení řízení s osobami, které představují druhou větev této kauzy, zejména z řad rozhodčích.
Na své předchozí zasedání, konané dne 9. 12. 2021 si Etická komise předvolala a vyslechla osoby s touto kauzou spojené. Po důkladném zhodnocení jejich výpovědí, důkazů získaných z trestního spisu, jakož i dalších důkazů došla k následujícím rozhodnutím:
 • Pan Miroslav Skála (ID FAČR: 58110169) tím, že dne 25. 5. 2019 přijal od pana Tomáše Grímma úplatek za ovlivnění utkání České fotbalové ligy FC Slavoj Vyšehrad a.s. – TJ Jiskra Ústí nad Orlicí hrané dne 25. 5. 2019 v Praze spáchal disciplinární přečin podle § 49 odst. 1 DŘ. Za spáchání tohoto disciplinárního přečinu uložila Etická komise panu Miroslavu Skálovi disciplinární trest zákazu účasti na všech aktivitách spojených s FAČR na dobu 6 let a peněžitou pokutou ve výši 15 000 Kč.
 
 • Pan Milan Tandara (ID FAČR: 54050214) tím, že z pozice vedoucího družstva FC Slavoj Vyšehrad a.s. úmyslně nezajistil povinné on-line vysílání utkání s cílem zastřít ovlivnění utkání České fotbalové ligy FC Slavoj Vyšehrad a.s. – TJ Jiskra Ústí nad Orlicí hrané dne 25. 5. 2019 v Praze spáchal disciplinární přečin podle § 64 odst. 1 písm. d) ve spojitosti s § 10 odst. 1 písm. c) DŘ. Za spáchání tohoto disciplinárního přečinu uložila Etická komise panu Milanovi Tandarovi disciplinární trest zákazu účasti na všech aktivitách spojených s FAČR na dobu 18 měsíců a peněžitou pokutou ve výši 5 000 Kč.
Etická komise dále zahájila disciplinární řízení s těmito osobami:
 • Emanuel Marek (ID FAČR: 80090311), a to pro podezření ze spáchání disciplinárního přečinu uvedeného v § 64 DŘ, jehož se mohl dopustit tím, že se z pozice hlavního rozhodčího pokusil ovlivnit utkání Fortuna: Národní Ligy MFK Chrudim a.s. – FC Slavoj Vyšehrad a.s. hrané dne 31. 8. 2019 v Chrudimi.
 
 • Jiří Houdek (ID FAČR: 87110503), a to pro podezření ze spáchání disciplinárního přečinu uvedeného v § 64 DŘ, jehož se mohl dopustit tím, že:
  • se z pozice hlavního rozhodčího pokusil ovlivnit utkání Fortuna: Národní Ligy FC Slavoj Vyšehrad – FK Baník Sokolov hrané dne 10. 8. 2019 v Praze;
  • se z pozice hlavního rozhodčího pokusil ovlivnit utkání Fortuna: Národní Ligy FC Hradec Králové – FC Slavoj Vyšehrad hrané dne 25. 9. 2020 v Hradci Králové.
 
 • Jakub Hrabovský (ID FAČR: 88040038), a to pro podezření ze spáchání disciplinárního přečinu uvedeného v § 64 DŘ, jehož se mohl dopustit tím, že:
  • se z pozice asistenta hlavního rozhodčího pokusil ovlivnit utkání Fortuna: Národní Ligy FK Baník Sokolov – FC Slavoj Vyšehrad hrané dne 26. 5. 2020 v Sokolově;
  • se z pozice asistenta hlavního rozhodčího pokusil ovlivnit utkání Fortuna: Národní Ligy FC Hradec Králové – FC Slavoj Vyšehrad hrané dne 25. 9. 2020 v Hradci Králové.
 
 • Zdeněk Vaňkát (ID FAČR: 76111130), a to pro podezření ze spáchání disciplinárního přečinu uvedeného v § 64 DŘ, jehož se mohl dopustit tím, že:
  • se z pozice asistenta hlavního rozhodčího pokusil ovlivnit utkání Fortuna: Národní Ligy FC Slavoj Vyšehrad – FK Varnsdorf hrané dne 28. 9. 2019 v Praze;
  • se z pozice asistenta hlavního rozhodčího pokusil ovlivnit utkání Fortuna: Národní Ligy FK Fotbal Třinec – FC Slavoj Vyšehrad hrané dne 10. 6. 2020 v Třinci.
 
 • Petr Hocek (ID FAČR: 83061567), a to pro podezření ze spáchání disciplinárního přečinu uvedeného v § 64 DŘ, jehož se mohl dopustit tím, že:
  • se z pozice hlavního rozhodčího pokusil ovlivnit utkání České fotbalové ligy FC Slavoj Vyšehrad – FC Písek fotbal hrané dne 18. 5. 2019 v Praze;
  • se z pozice hlavního rozhodčího pokusil ovlivnit utkání Fortuna: Národní Ligy FC Slavoj Vyšehrad – FK Fotbal Třinec hrané dne 14. 9. 2019 v Praze;
  • se z pozice hlavního rozhodčího pokusil ovlivnit utkání Fortuna: Národní Ligy FC Slavoj Vyšehrad – FC Vysočina Jihlava hrané dne 19. 10. 2019 v Praze.
Etická komise dále pokračuje v původně zastaveném řízení s panem Janem Hořejším (ID FAČR: 60080336), a to pro podezření z disciplinárního přečinu podle § 49 ve spojitosti s § 10 Disciplinárního řádu (dále „DŘ“) a dále disciplinárního přečinu uvedeného v § 62 DŘ, tedy úplatkářství ve formě účastenství a zneužití pravomoci. Dále Etická komise toto řízení rozšířila o další skutek, kterým se Jan Hořejší stal podezřelým ze spáchání disciplinárního přečinu uvedeného v § 64 DŘ, tedy narušení regulérnosti soutěže či utkání.
Etická komise dále konstatuje, že 28. 12. 2021 též zahájila disciplinární řízení s panem Ondřejem Ginzelem, a to pro disciplinární přečin narušení regulérnosti soutěže či utkání. Pan Ginzel však ve večerních hodinách téhož dne z FAČR vystoupil a Etická komise tak ztratila pravomoc v jeho případě rozhodovat. Vzhledem k tomu, že podle čl. 10 odst. 9 písm. b) Stanov FAČR „žádosti o vznik členství nemusí být vyhověno, bylo-li by vyhovění žádosti v rozporu se zájmy FAČR“ se Etická komise domnívá, že v případech, kdy osoba zruší své členství za účelem vyhnutí se disciplinárnímu řízení, by již nikdy nemělo této osobě být znovu umožněno stát se členem. Tento názor Etické komise sdílí i vedení FAČR.
MgA. Michal Jurman
Ředitel komunikace FAČR