Výstup ze zasedání Etické komise FAČR dne 20. prosince 2021

Etická komise FAČR na svém zasedání dne 20. prosince pokračovala v řešení kauzy bývalého místopředsedy FAČR Romana Berbra a s ním spojených osob, které jsou trestně stíhány ve věci úplatkářství a zpronevěry. Etická komise FAČR na tomto zasedání rozhodla a dne 21. prosince vyhotovila písemné znění usnesení o potrestání první větve osob spojených s touto kauzou.
Na své předchozí zasedání, konané dne 9. 12. 2021, si Etická komise předvolala a vyslechla osoby s touto kauzou spojené. Po důkladném zhodnocení jejich výpovědí, důkazů získaných z trestního spisu, jakož i dalších důkazů došla k následujícím rozhodnutím:
  • Pan Miroslav Svoboda (ID FAČR: 50070066) tím, že v souvislosti s utkáním Fortuna: Národní Ligy FC Slavoj Vyšehrad a.s. – SK Líšeň hraným dne 30. 5. 2020 v Praze neoznámil disciplinární přečiny úplatkářství a narušení regulérnosti soutěže, přestože se o jejich páchání věrohodně dozvěděl spáchal disciplinární přečin podle § 68 DŘ. Za spáchání tohoto přečinu uložila Etická komise panu Miroslavu Svobodovi trest zákazu výkonu funkce delegáta na dobu 18 měsíců.
  • Pánové Zdeněk Koval (ID FAČR: 75070472), Jiří Musil (ID FAČR: 88080030) a  Miloš Vitner (ID FAČR: 84091133), tím, že si dne 7. 6. 2020 nechali od pana Romana Rogoze (ID FAČR: 69020662) slíbit úplatek ve výši 170 000 Kč v souvislosti s utkáním Fortuna: Národní ligy FC Slavoj Vyšehrad – MFK Chrudim hraným dne 7. 6. 2020 v Praze, které měli z pozice rozhodčích ovlivnit, spáchali disciplinární přečin podle § 49 odst. 1 DŘ a § 64 odst. 1 písm. a) DŘ. Za spáchání tohoto přečinu uložila Etická komise panu Zdeňku Kovalovi, Jiřímu Musilovi a Miloši Vitnerovi úhrnný disciplinární trest zákazu účasti na všech aktivitách spojených s činností FAČR na dobu 8 let a podle § 20 odst. 1 písm. a) DŘ peněžitou pokutou ve výši 25 000,- Kč.
  • Členský klub FC Slavoj Vyšehrad, a.s. (ID FAČR: 1040301) se s vědomím funkcionáře klubu Romana Rogoze (ID FAČR: 69020662) dopustil vícečetných disciplinárních přečinů úplatkářství a narušení regulérnosti soutěže. Za spáchání těchto přečinů uložila Etická komise členskému klubu FC Slavoj Vyšehrad, a.s. v souladu s § 38 odst. 1 a odst. 3 DŘ úhrnný disciplinární trest vyloučení družstva mužů ze soutěže Fortuna ČFL A s účinností od právní moci tohoto rozhodnutí. Etická komise dále v souladu s § 38 odst. 1 a odst. 3 DŘ stanovila, že družstvo mužů členského klubu FC Slavoj Vyšehrad, a.s. je od soutěžního ročníku 2022/2023 oprávněno startovat v nejvyšší soutěži organizované Pražským fotbalovým svazem.
Etická komise považuje za nutné, aby i o dalších disciplinárních deliktech, spojených s kauzou Romana Berbra bylo rozhodnuto co nejdříve. Z tohoto důvodu bude znovu konat své zasedání již 28. 12. 2021 Na tomto zasedání se bude zabývat další větví této kauzy a osobami s ní spojenými.
MgA. Michal Jurman
Ředitel komunikace FAČR