Fousek: Za půl roku jsme se podstatně posunuli

Předseda Fotbalové asociace České republiky (FAČR) Petr Fousek má za sebou půl roku ve funkci, které se ujal 3. června 2021 na volební Valné hromadě asociace. Jak hodnotí mnoha událostmi nabité období, v němž musel i s kolegy řešit řadu zásadních témat a český fotbal čelil množství velkých výzev?
Na dnešním neformálním setkání se zástupci médií se diskutovalo především aktuální téma unikajících odposlechů v kauze bývalého místopředsedy asociace Romana Berbra. „Ačkoliv jde o kauzu předchozího vedení asociace, věc má pochopitelně velmi negativní dopad také na současný obraz celého českého fotbalu. Jako asociace jsme v této záležitosti aktivní, krátce po svém nástupu do funkce jsme začali usilovat o přístup do spisu jako poškozená strana, který jsme na rozdíl od našich předchůdců získali. Je potřeba zdůraznit, že spis obsahuje tisíce stran a vyšetřování stále není ukončeno. To, co se objevuje v médiích, jsou pouze neoficiální úniky ze spisu, zatímco náš právní tým pracuje s kompletními materiály,“ řekl předseda FAČR Petr Fousek.
Zároveň Fousek vysvětlil, jakým způsobem se bude řešení kauzy na fotbalové půdě posouvat nyní kupředu. „Orgánem, který se touto záležitostí na půdě asociace zabývá, je Etická komise pod vedením Jana Eisenreicha. Ta se skládá ze špičkových expertů, obnovila dříve zastavená řízení, zahájila nová a 21. prosince vyřkne první verdikty. Do jejího chodu nezasahujeme, plně ctíme její nezávislost i dvouinstanční systém s možností odvolání v rámci FAČR. Vzhledem k objemu materiálů nelze řízení uspěchat, důkladnost v tomto případě je na místě, byť je to někdy veřejností mylně zaměňováno za neakčnost. Zásadně se proto nebudeme vyjadřovat k jednotlivým jménům, situacím, klubům ani dalším detailům, které se v únicích odposlechů v médiích objevují.“ 
Fousek zároveň nechce slevit z boje o důvěru v český fotbal. „Je třeba chápat naše červnové zvolení jako vůli většiny hnutí, aby tyto praktiky ve fotbale nepokračovaly a jednou provždy vymizely. Byť to je běh na dlouhou trať, ale nic pod koberec nezametáme. Je to zájem nejen náš, ale otázka kreditu fotbalu u veřejnosti, médií, sponzorů a politiků. Prvním důležitým krokem a vzkazem v tomto smyslu je, že byla FAČR jako právnická osoba zproštěna prvoinstančně obžaloby v dotační kauze i fakt, že Národní sportovní agentura potvrdila demokratičnost voleb do okresů a krajů i na celostátní úrovni v tomto roce,“ říká Fousek.
Předseda asociace kvituje, že FAČR je i v aktuální kauze Berbr iniciativní. Etická komise má totiž dostatek podkladů k tomu, aby přijímala odpovídající rozhodnutí a konala, pokud dospěje k závěrům, že se kdokoliv proti fotbalu provinil. Bez ohledu na to, jak případy budou postupovat v rámci trestních řízení, což může trvat roky.
Za velmi pozitivní bod svého působení v čele asociace považuje Fousek pokrok v řešení situace stran Strahova a stadionu Evžena Rošického. FAČR vyřešila finanční závazky vůči České unii sportu (ČUS) a Českému atletického svazu (ČAS) a v blízké budoucnosti bude již sama rozhodovat o dalším osudu zmíněného areálu.
„Je to mnohaletá záležitost, kterou jsme také zdědili a bylo nutné ji urychleně vyřešit. V první fázi jsme vypořádali závazky vůči České unii sportu a Českému atletickému svazu z vlastních prostředků, ve druhé fázi jsme rozhodli o získání výhodného úvěru od České spořitelny. Nyní tak budeme moci jako asociace bez tlaku a spěchu sami rozhodovat, jak s areálem stadionu Evžena Rošického dále naložíme. Určitě budeme hledat to nejlepší řešení pro FAČR,“ uvedl Fousek.  
Předseda asociace se ohlédl také za prací Komise rozhodčích FAČR, kterou od nové sezony profesionálních soutěží řídí Radek Příhoda. Fousek právě Příhodu do funkce dosadil, komise získala jednomyslnou podporu Grémia Ligové fotbalové asociace i Výkonného výboru FAČR. „Zejména jsme ale změnili systém, Komise rozhodčích je nyní jednoznačně více nezávislá a profesionální. Obecně se v našem fotbale potýkáme s nedostatkem rozhodčích i jejich kvalitou, což se logicky promítá i do profesionálních soutěží. Komise čelí také realitě v podobě zmíněných odposlechů, v nichž řada jmen spojených s rozhodcovstvím také figuruje. Na komisi klademe i další nároky, jako je přesah do nižších soutěží, krajů a okresů, nábor nových rozhodčích, ženské rozhodcovství, systematické vzdělávání, byť prioritou komise zůstávají zejména profesionální soutěže.“
Fousek má v rámci asociace v gesci také reprezentační týmy, které podle něj odvádějí velmi dobrou práci. „Národní A tým zvládl skvěle mistrovství Evropy, účast ve čtvrtfinále je opravdu něco, co nám záviděly i mnohem silnější asociace. Postoupili jsme do baráže o postup na mistrovství světa, kde jsme naposledy startovali v roce 2006. Tým trenéra Jaroslava Šilhavého před sebou má náročné barážové zápasy počínaje utkáním se Švédskem a jako asociace uděláme maximum pro to, aby reprezentace a její realizační tým měly nejlepší podmínky pro zvládnutí této těžké mise. Dalším úkolem bude zvládnout boje v elitní úrovni Ligy národů, kde jsme se dostali do skvělé skupiny se Španělskem, Portugalskem a Švýcarskem, kterou považuji také za odměnu pro naše fanoušky. K týmu do 21 let jsme přivedli nového trenéra Jana Suchopárka, který velmi dobře vstoupil do kvalifikace o postup na mistrovství Evropy. Reprezentace do 17 a 19 let se probojovaly do finální fáze kvalifikace ME. Ženy v kvalifikaci MS odehrály výborné zápasy, čehož jsou dokladem dvě remízy s vysoce favorizovaným Nizozemskem, a stále jsou ve hře o postup na první velký turnaj. Ženskou reprezentaci U19 na přelomu příštího června a července čeká domácí mistrovství Evropy v Moravskoslezském kraji, kterému také přikládáme velkou důležitost a považujeme jej za další velký krok v popularizaci ženského fotbalu u nás. Futsalisté si zase dobře vedli na mistrovství světa, už samotný postup na takový turnaj je jasnou vizitkou,“ shrnuje Fousek.
FAČR v uplynulé době posílila také na poli vnějších vztahů, Fousek se stal členem Výkonných výborů ČUS a Českého olympijského výboru. To je dokladem silného postavení fotbalu jako největšího a nejpopulárnějšího sportu v zemi, který se spolupodílí na spolupráci s Národní sportovní agenturou a snahách v zájmu rozvoje financování sportu v ČR.
Asociace získala také početnější a kvalitnější zastoupení v orgánech UEFA a FIFA a více rozvíjí mezinárodní diplomacii. FAČR již podala kandidaturu na pořádání finále Evropské konferenční ligy UEFA v Praze v roce 2023 či 2024 a usiluje o organizaci dalších mezinárodních akcí v ČR.
FAČR se připravuje na revizi svého Strategického plánu a finalizuje vlastní Akční plán. Byla schválena nová struktura asociace a v čele sekretariátu FAČR stanul nový generální sekretář Michal Valtr. Vedle strukturálních změn dochází k dalším procesním změnám vnitřních norem a předpisů. Průběžně probíhá také personální obměna. Zcela nově byly jmenovány všechny odborné komise FAČR, nově byly zřízeny Legislativní rada, Ekonomická komise a Komise ženského fotbalu. Fousek za zásadní krok považuje obnovení chodu Regionální komise. Ve všech dceřiných obchodních společnostech asociace došlo ke kompletní výměně jednatelů, členů představenstev a dozorčích rad. Zahájen byl proces novelizace Stanov a došlo k dílčím úpravám předpisů. Dochází k revizím smluv a optimalizaci financování. Vznikla řada pracovních skupin, mj. pro restrukturalizaci soutěží. „Jde opravdu jen o základní výčet kroků, které jsme uskutečnili. V započaté práci budeme pokračovat, ještě je potřeba toho mnoho vykonat. Je také potřeba zdůraznit, že veškeré změny probíhaly za chodu, v běhu soutěží i reprezentací a dalších aktivit,“ dodal na závěr Fousek.
MgA. Michal Jurman, Ředitel komunikace FAČR
Fotbalová asociace České republiky