VV FAČR spojil své síly s Českou spořitelnou

Výkonný výbor FAČR na svém řádném zasedání dne 7. prosince 2021 schválil rozhodnutí získat finanční úvěr, kterým bude asociace řešit své historické závazky spojené se Stadionem Evžena Rošického a přilehlými pozemky. Úvěr si FAČR vezme od České spořitelny a.s. ve výši 169 milionů korun a s dobou splatnosti 10 let tak, aby nebyl nijak narušen chod asociace.

Výkonný výbor FAČR se celou problematikou zabýval velice detailně již od svého zvolení v červnu 2021 a za šest měsíců tak výrazně posunul problematiku, která doposud trvala osm let a zdědil ji od svých předchůdců.
„Prioritou VV FAČR bylo získat co nejvýhodnější úvěr z bankovního sektoru a počet nabídek v tomto směru postupně narůstal. Pomohla tomu i rostoucí kredibilita fotbalové asociace,“ říká předseda FAČR Petr Fousek.
Výkonný výbor FAČR zároveň dnes pověřil vedení asociace jednat s Českou spořitelnou a.s. o spolupráci ve formě oficiálního partnerství. Zabývat se bude také dalším využitím areálu Strahov.
„Jsme rádi, že můžeme pomoci Fotbalové asociaci České republiky dosáhnout transparentního majetkového vypořádání s ostatními sportovními svazy. Financování od České spořitelny umožní FAČR stabilizovat její finanční situaci. Věříme, že se to pozitivně promítne do dalšího rozvoje fotbalového prostředí v Česku, ke kterému chce spořitelna přispět,“ uvedl ke spolupráci s FAČR Jan Parýzek, manažer veřejného sektoru v České spořitelně.
„Chtěl bych poděkovat nejen členům VV FAČR za jejich dnešní zodpovědné a téměř jednomyslné rozhodnutí, ale i nově obnovené Ekonomické komisi FAČR a našim právním expertům za odvedenou profesionální práci,“ dodává Petr Fousek.
MgA. Michal Jurman
Ředitel komunikace FAČR