VZNIKL SOUBOR TESTŮ PRO POROVNÁNÍ TECHNICKÝCH DOVEDNOSTÍ MLADÝCH HOKEJISTŮ

Pro kluby, které se věnují výchově mládeže, je určen unikátní soubor testů ke zjišťování hokejových dovedností hráčů ve věku 6–15 let.
Vznikl v rámci dizertační práce bývalého mládežnického reprezentanta, extraligového hráče Lukáše Chmelíře a ve spolupráci s odborníky z Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, Českého hokeje a US Hockey. Na modelu pro zpracování a porovnání získaných dat se podíleli prof. doc. PhDr. Jan Štochl M. Phil., Ph. D., z FTVS UK a University of Cambridge a RNDr. Patrícia Martinková, Ph. D., z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.    
Soubor obsahuje sedmnáct podle obtížnosti seřazených cvičení, sloužících k testování, vyhodnocení a porovnání dovedností mladých hokejistů při pohybu, práci a uvolnění s kotoučem. Vybrány byly z více než sedmdesáti cvičení tak, aby trenéři získali – vedle testů používaných pro zjišťování fyzických schopností – zpětnou vazbu i pro vyhodnocení technické úrovně svěřenců.          
Sportovní oddělení Českého hokeje poskytne soubor všem klubům s mládežnickými družstvy, trenérům bude k dispozici rovněž prostřednictvím aplikace Coach Manager.
Další, podrobnější informace najdete na https://youtu.be/fCdu3bxgelM.
Praha 03. 12. 2021
PhDr. Zdeněk Zikmund, tiskový mluvčí