Vyjádření agentury SPORT INVEST

V tuto chvíli žádná jednání mezi agenturou SPORT INVEST a Zbrojovkou Brno ve věci potenciální koupi klubu neprobíhají, celou záležitost považujeme za uzavřenou.
V prostředí profesionálního sportu se naše agentura pohybuje přes dvacet let, základem úspěchu a rozvoje firmy vždy bylo hledání nových příležitostí a odvaha je následně realizovat. O možném vstupu do fotbalového klubu jsme uvažovali opakovaně, byla to jedna z dlouhodobě zvažovaných cest. S panem Bartoňkem pojí naši společnost velmi dobré vztahy, známe brněnské prostředí i specifikace. Naším cílem byla především sportovní, obchodní i marketingová konsolidace klubu a jeho postupný rozvoj s důrazem na mládež, regionalismus a dlouhodobou udržitelnost.
V konečném součtu jsme se však za agenturu rozhodli soustředit se na jiné projekty, ať už v rámci rozvoje fotbalového oddělení a skautingu, nebo v podobě pořádání a marketingového zajištění nejprestižnějších sportovních akcí v Česku.
Samotná jednání ohledně možného vstupu do Zbrojovky Brno trvala několik měsíců a logicky prošla několika fázemi, ve kterých se přibližovaly či oddalovaly vzájemné představy o možné dohodě obou stran. Veškerá komunikace s vedením Zbrojovky v čele s panem Bartoňkem probíhala korektně a věcně, obě strany plnily dohody a úkoly z jednání vyplývající. Podrobnosti zůstanou mezi agenturou a vedením klubu. Finální rozhodnutí o ukončení jednání každopádně padlo ze strany agentury a jako první byl o tomto rozhodnutí informován pan Bartoněk.
Celou záležitost vnímáme čistě pragmaticky jako projekt, na kterém se nenašla vzájemná shoda, oba partneři však pokračují v dlouhodobé spolupráci. Zbrojovka je pevnou součástí fotbalového Česka a stejně se vnímáme také my. Klubu přejeme nadále to nejlepší a jsme přesvědčeni, že má potenciál zařadit se zpět mezi nejprestižnější sportovní značky Česka.
Pavel Pillár Ředitel komunikace
SPORT INVEST Marketing