VYJÁDŘENÍ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE ČSLH – HC BENÁTKY NAD JIZEROU

Disciplinární komise ČSLH se zabývala postupem pořádajícího klubu při poskytnutí první pomoci hráči Petru Krejčímu, zraněnému v průběhu utkání HC Benátky nad Jizerou – LHK Jestřábi Prostějov (29. 9. 2021) po zásahu kotoučem v oblasti obličeje a dutiny ústní. Pro posouzení případu si vedle videozáznamu a písemných vyjádření vyžádala i nezávislé odborné stanovisko lékařské komise ČSLH.  
Po podrobném šetření dospěla k závěru, že pořádající klub HC Benátky nad Jizerou neporušil podmínky, za nichž mu byla udělena výjimka ze směrnice, vyžadující při utkáních přítomnost vozidla rychlé zdravotnické pomoci (RZP) s řidičem. Ošetřovna zimního stadiónu je pro poskytnutí kvalifikované pomoci vybavena na úrovni vozidla RZP a utkání byl přítomen lékař s požadovanou specializací. Lékařská komise ČSLH plně potvrdila odbornost postupu zasahujícího lékaře a konstatovala, že hráči byla poskytnuta adekvátní první pomoc, po níž byl převezen na ošetřovnu a stomatochirurgickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.           
Na základě uvedených skutečností komise neshledala, že by při utkání došlo k jakémukoli porušení směrnic a předpisů ČSLH. Klubu HC Benátky nad Jizerou nicméně uložila, aby při utkáních zajistil přítomnost zdravotnického pracovníka, odborně způsobilého podle vyhlášky ministerstva zdravotnictví a v případě potřeby nápomocného lékaři podobně jako řidič vozidla RZP, a aby proškolil pořadatele pro manipulaci se zdravotnickým zařízením, kterým je ošetřovna zimního stadiónu vybavena.     
Praha, dne 19. 11. 2021
PhDr. Zdeněk Zikmund, tiskový mluvčí Českého hokeje