FAČR se znovu zabývala řešením problematiky Stadionu E. Rošického

Výkonný výbor FAČR na svém mimořádném zasedání dne 23. září 2021 rozhodl o tom, že své historické závazky finančního rázu spojené se Stadionem E. Rošického pokryje směrem k ČUS a ČAS z prostředků FAČR. Asociace tak prozatím nevyužije žádnou z nabízených nabídek úvěru, ke splátce vůči zmíněným subjektům dojde ihned.
Vedení asociace v této souvislosti důrazně odmítlo některé mediální dezinformace v celé kauze, které byly buď nepřesné nebo zavádějící a zároveň vytvářely nesprávný obraz o celé záležitosti. Jde ať již o otázku výše potřebného úvěru nebo např. o spekulace nad tím, jakou nabídku preferovali jednotliví členové VV FAČR, protože o žádné nabídce se zatím nerozhodovalo.
„V médiích se toho napíše hodně, tradičně ale ne vše z toho je pravda. V tomto směru jsme jasně řekli, že jako nové vedení chceme vždy transparentně komunikovat, nikoliv ale na základě úmyslného a cíleného nátlaku. Nejdříve je třeba každé závažné téma zodpovědně projednat ve výkonném výboru a teprve po finálním rozhodnutí tohoto orgánu jej budeme jako asociace komunikovat směrem ven. To je jediný správný postup. Navíc je potřeba si uvědomit, že toto téma se řeší na svazu osm let a nové vedení na jeho řešení mělo zatím jen tři měsíce,“ vrací se k některým mediálním výstupům na téma Stadionu E. Rošického předseda FAČR Petr Fousek.

Dnes přijaté a časově omezené řešení neohrozí provoz asociace. FAČR se dál soustavně zabývá všemi nabídkami, prioritně těmi od bankovních subjektů. Zároveň ale asociace oceňuje nabídku pomoci s finančním řešením situace i ze strany dvou nejsilnějších klubů českého fotbalu, tj. již dříve avizovanou nabídku AC Sparta Praha, a nově i tu ze strany SK Slavia Praha. Vedení asociace si uvědomuje, že je v transparentním zájmu fotbalu, aby FAČR zůstala maximálně nezávislá na jakémkoliv vlivu.
„VV FAČR se bude dál zabývat jednotlivými finančními nabídkami řešení celé situace a podnikne další kroky v oblasti poptávkového řízení, tak abychom měli co nejvíce relevantních možností k vyřešení celé problematiky. FAČR současně provede aktualizaci a doplnění stávajících nabídek. Zároveň uskuteční nové poptávkové řízení ve světle skutečnosti, že závazky k ČUS a ČAS budou do 30. září již vypořádány a předkupní práva tedy tím odblokována. Znovu se bude VV FAČR aktuální situací zabývat na svých dalších zasedáních,“ dodává Petr Fousek.
MgA. Michal Jurman
Ředitel komunikace FAČR