VYJÁDŘENÍ TOMÁŠE KRÁLE K ČLÁNKŮM ZVEŘEJNĚNÝM V DENÍKU SPORT DNE 22. 9. 2021

V rámci základní vojenské služby jsem byl v dubnu 1987 zařazen na velitelství motostřelecké divize v Plzni, kde jsem jako absolvent právnické fakulty se zaměřením na trestní právo působil ve funkci vyšetřovatele. Ve zmíněné době jsem byl v kontaktu s orgány Vojenské kontrarozvědky a v návaznosti na služební zařazení se podílel na prověřování záležitostí, souvisejících s ochranou státního tajemství, prověrkami jeho nositelů a šetření tzv. mimořádných událostí v armádě. Tuto skutečnost neskrývám, je veřejně přístupná a ze stejného důvodu jsem byl evidován jako spolupracovník VKR. O evidenci a obsahu spisů jsem se dozvěděl až s mnohaletým odstupem.    

Kategoricky ovšem popírám, že bych postupoval tak, jak je nepravdivě uvedeno v záznamech, tj. prohledáváním bytu, pracoviště a oděvů, získáváním klíčů, instalací odposlechů apod. Naopak. Osobu, o kterou se jedná a jejíž sledování bylo podle autora článku mým jediným úkolem, jsem o zájmu VKR o ni obratem informoval, domluvili jsme se, jak budu v komunikaci s VKR postupovat a nikdy jsem neučinil nic, čím bych dohodu porušil a prověřovanou osobu poškodil. Přímou konfrontaci a rozhovor s ní jsem dnes nabídl i redakci Deníku Sport.
Za spisů, na které se Deník Sport odvolává, rovněž jednoznačně vyplývá, že i já jsem byl sledovanou osobou, a to včetně prověřování a odposlechů. Po skončení základní vojenské služby moje kontakty s VKR skončily, s civilní StB jsem nikdy nespolupracoval a nabídky spolupráce, které mi v tomto směru byly učiněny, jsem jednoznačně odmítl. Dokazují to jak spisy, tak termíny archivace svazku.
Praha 22. 09. 2021.
JUDr. Tomáš Král prezident Českého hokeje