VEDENÍ ČH PŘIPRAVUJE DISKUZNÍ FÓRUM K PROBLEMATICE MLÁDEŽNICKÉHO HOKEJE

Vedení Českého hokeje uspořádá v úterý 7. září 2021 pro zástupce hokejového hnutí dříve avizované diskuzní online fórum Kabina k tématům mládežnického hokeje. Celodenní akce zmapuje mimo jiné přípravu soutěží a projektů pro sezónu 2021/22.
Program fóra bude rozdělen ve dvou blocích, jejichž dopolední část bude věnována výchově mládeže v klubech, zatímco odpolední část projektům Českého hokeje. Tématy dopolední diskuze budou Žákovský hokej a Akademie Českého hokeje, tématy odpolední debaty Skills s projektem Výchovy talentované mládeže a problematika připravenosti hráčů pro reprezentační program.
K jednotlivým oblastem, uvedeným krátkou prezentací, proběhne v Síni slávy českého hokeje hodinová moderovaná diskuze za účasti pozvaných hostů z řad klubů a odborníků z FTVS UK. Manažeři a trenéři dalších klubů, které se výchově mládeže věnují, budou moci názory a dotazy zasílat před zahájením diskuze a v jejím průběhu prostřednictvím vzdáleného přístupu. Průběh diskusního fóra bude prostřednictvím livestreamu přístupný všem klubům v České republice.
Praha 16. 08. 2021
PhDr. Zdeněk Zikmund tiskový mluvčí Čh.,