FAČR představuje novou značku Náš fotbal

Značka Náš fotbal má za cíl rozvíjet široké škály projektů Fotbalové asociace České republiky, nacházet jejich průsečíky napříč společností a tím spojovat a aktivovat sportovně založené lidi. Vznikla na popud FAČR, která jejím prostřednictvím chce podporovat rozvoj našeho nejpopulárnějšího sportu napříč regiony ve všech jeho podobách a bez jakéhokoliv omezení.
Nová značka Náš fotbal se chce prioritně zabývat tématy, která jsou aktuální pro rozvoj a popularizaci fotbalu v malých městech a vesnicích, nechce být prioritně zprostředkovatelem informací ze světa profesionálního či reprezentačního fotbalu. V tomto ohledu chce FAČR ještě více rozvinout projekty, které fotbaloví fanoušci znali dříve pod názvem Můj fotbal.
„Svět organizovaného fotbalu je velmi bohatý a má u nás dlouhou tradici. Tento rok slavíme výročí 120 let našeho fotbalu, a přestože je fotbal u nás sportem číslo jedna, ubývá především v malých sídlech lidí, kteří ho aktivně hrají. Jednou z největších výzev Našeho fotbalu je tedy oslovení mladé generace, stejně tak nám ale chybí i kvalifikovaní trenéři, kteří by mladé talenty vychovávali. Chtěli jsme proto vytvořit základnu pro český fotbal, která by zastřešila širokou rodinu fotbalových sportů a zároveň podpořila rozvoj našeho nejpopulárnějšího sportu ve všech jeho podobách,“ vysvětluje Václav Kudrna, ředitel pro strategii FAČR.
Název Náš fotbal vyjadřuje základní ideu, že značka patří všem. Každý si pod ní může představit svůj vlastní svět fotbalu. Ženského, mládežnického, plážového, „pralesního“, futsalu či jiného fotbalového sportu.
Značka vyjadřuje pochopení a respekt stávajícím členům fotbalové rodiny, na druhé straně je dostatečně zábavná, současná a atraktivní, aby přilákala novou krev k tomuto sportu. Brand Náš fotbal by měl být základnou pro český fotbal, měl by přivádět a vychovávat hráče, funkcionáře, fanoušky, trenéry, podporovatele. Tak, aby z něj nakonec čerpaly profesionální kluby, reprezentační výběr i samotná fotbalová asociace.
„Značka Náš fotbal věří, že fotbal je takový, jací ho lidé dělají. Od trávníkářů, kteří každý den musí válčit
s krtky, až po obětavé rodiče, kteří děti poctivě vozí na trénink. Představení značky je tak vlastně oslavou všech, kteří fotbal dělají na všech možných úrovních i v nejrozličnějších rolích,“
vysvětluje jeden z tvůrců brandu Miroslav Pomikal, který se spolu s Tomášem Mrkvičkou podílel na přípravě strategie a kreativního konceptu.
Vizuální identitu pro značku Náš fotbal navrhla a připravila agentura VMLY&R ve spolupráci s designérem Janem Mouchou. Dynamický logotyp Našeho fotbalu vyjadřuje rozmanitost střel na branku pomocí různého umístění a velikosti písmene „O“ coby míče. V různých reklamních a komunikačních materiálech je tedy možné použít jednu z těchto variant.
Náš fotbal: Otázky a odpovědi
Co je to vlastně NÁŠ FOTBAL?
Značka NÁŠ FOTBAL má za cíl rozvíjet široké škály fotbalových projektů asociace, nacházet jejich průsečíky napříč společností a tím spojovat a aktivovat sportovně založené lidi. Vznikla na popud FAČR, která chce jejím prostřednictvím podporovat rozvoj našeho milovaného sportu napříč regiony ve všech jeho podobách a bez jakéhokoliv omezení. Brand NÁŠ FOTBAL by měl být základnou pro český fotbal, měl by pomáhat přivádět a vychovávat nové hráče, funkcionáře, fanoušky, trenéry či rodinné příslušníky všech těch, kteří se pohybují ve fotbale. Tak, aby z něj nakonec čerpaly profesionální kluby, reprezentační výběr i samotná fotbalová asociace. A to napříč mládežnickým fotbalem, ženským fotbalem, futsalem nebo „pralesními“ ligami. To vše je NÁŠ FOTBAL!
Co vše NÁŠ FOTBAL zastřešuje?
NÁŠ FOTBAL zastřešuje všechny aktivity související s fotbalem a míří především k neprofesionálnímu fotbalu. Chce být u fotbalu a fotbalových aktivit od nejmenších vesnic až po velká města. Chce zde aktivovat členskou základnu, a to od trávníkářů, kteří každý den musí válčit s krtky, přes hráče, trenéry a funkcionáře, až po obětavé rodiče, kteří děti poctivě vozí na trénink. NÁŠ FOTBAL je značkou všech, kteří obětavě, a to mnohdy ve svém volném čase, dělají fotbal na všech možných úrovních i v nejrozličnějších rolích. Jsou zde společně pro NÁŠ FOTBAL!
Je součástí Našeho fotbalu i česká reprezentace a profesionální soutěže?
Nová značka NÁŠ FOTBAL se chce prioritně zabývat tématy, která jsou aktuální pro rozvoj a popularizaci fotbalu v celé zemi, nechce být prioritně zprostředkovatelem informací ze světa profesionálního či reprezentačního fotbalu. V tomto ohledu chce FAČR navázat a ještě více rozvinout projekty, které fotbaloví fanoušci znali dříve pod názvem Můj fotbal. Fotbalové reprezentace či domácí pohár mají své vlastní brandy a komunikační kanály.
Proč se FAČR rozhodla k přestavbě brandu Můj fotbal na NÁŠ FOTBAL?
Název NÁŠ FOTBAL vyjadřuje základní ideu, že značka patří všem. Každý si pod ní může představit svůj vlastní svět fotbalu. Ženského, mládežnického, plážového, „pralesního“, futsalu či jiného fotbalového sportu. Brand NÁŠ FOTBAL má podporovat fotbalový sport ve všech jeho podobách po celém území naší republiky. Proto NÁŠ FOTBAL! Pro někoho možná malá, pro nás ale směrem do budoucna, věříme, významná změna.
Proč komunikuje FAČR brand NÁŠ FOTBAL právě nyní?
FAČR chce na startu amatérských soutěží aktivovat společně všechny, kteří jsou součástí Našeho fotbalu, chce je zapojit do společného projektu, který bude kultivovat a rozvíjet výkonnostní fotbal v Česku. Navíc tento rok slavíme výročí 120 let od založení našeho fotbalu, a přestože je fotbal u nás sportem číslo jedna, jsme si vědomi toho, že především v malých sídlech ubývá lidí, kteří ho aktivně hrají. To chceme změnit! Jednou z největších výzev Našeho fotbalu je tedy oslovení mladé generace, kromě toho potřebujeme získat i další kvalifikované trenéry, kteří by mladé talenty vychovávali.
Co vše ponese značku NÁŠ FOTBAL?
S brandem NÁŠ FOTBAL budou spojeny především aktivity a projekty, které cílí na propagaci, popularizaci a komunikaci výkonnostního fotbalu. Ať už jde o oblasti ženského a mládežnického fotbalu, futsalu, plážového fotbalu, projekt Můj první gól a jeho hlavní pilíř Měsíc náborů, Chci pískat, sociální projekty pod souhrnným názvem Náš fotbal srdcem (Seniorský fotbal, Veteránský fotbal, DD Cup), marketingové a PR projekty Náš fotbal živě, magazín Náš fotbal na ČT Sport, Náš fotbal podcast nebo aktivity Nadace fotbalových internacionálů a mnohé jiné.
Kdo se podílel na vzniku brandu a čím je výjimečný?
Značka vznikla na popud FAČR a na přípravě strategie a kreativního konceptu se podílela agentura VMLY&R, jmenovitě odborníci Miroslav Pomikal a Tomáš Mrkvička. Značka NÁŠ FOTBAL díky nim mluví jazykem fotbalových nadšenců, je zábavná, uvolněná a entuziastická. Na jedné straně vyjadřuje pochopení a respekt stávajícím členům fotbalové rodiny, na druhé straně chce být dostatečně zábavná, současná a atraktivní, aby přilákala novou krev do tohoto úžasného sportu.
Jakou symboliku v sobě nese grafické logo?
Dynamický logotyp Našeho fotbalu vyjadřuje rozmanitost střel na branku pomocí různého umístění a velikosti písmene „O“ coby míče. V různých reklamních a komunikačních materiálech je tedy možné použít právě jednu z velkého spektra jejich variant. Na image fotografiích, kde se objevuje míč (a kde se to kompozičně hodí), může NÁŠ FOTBAL vynechat ze svého loga puntík, který zastoupí opravdovým míčem z fotografie. Vizuální identitu, která chce být jednoduchá, ale moderní, pro značku NÁŠ FOTBAL navrhla a připravila agentura VMLY&R ve spolupráci s designérem Janem Mouchou.
Bude FAČR v rebrandu svých značek pokračovat?
Ano, ještě v letošním roce, kdy si připomínáme jubileum 120 let našeho fotbalu, chce FAČR prezentovat rebrand dalších svých významných značek, který bude spojovat slogan Společně pro náš fotbal. Brand NÁŠ FOTBAL je v tomto směru pouze začátek etapy a cesty, ve které se měníme jako instituce napříč všemi spektry našich aktivit. Chceme to dělat promyšleně a systematicky, tzn. krok za krokem. A společně s Vámi!
Bude mít NÁŠ FOTBAL vlastní komunikační kanály? Jaké?
Brand NÁŠ FOTBAL bude využívat svých vlastních komunikačních kanálů, a to zejména na sociálních sítích.
Na facebooku jej budou moci zájemci sledovat na profilu www.facebook.com/nasfotbalcz, na Instagramu pak pod linkem www.instagram.com/nasfotbal. Část komunikace brandu bude směřována do samostatné sekce NÁŠ FOTBAL na oficiálním webu fotbalové asociace www.fotbal.cz. V současné době je také vyvíjena mobilní aplikace NÁŠ FOTBAL, která poskytne kompletní výsledkový servis napříč všemi fotbalovými soutěžemi v České republice.
Je možno získat merchandising s brandem NÁŠ FOTBAL?
Věříme, že se z Našeho fotbalu postupem času stane silný a atraktivní brand české fotbalové veřejnosti, s čímž bude zákonitě spojena i touha fanoušků Našeho fotbalu po merchandisingu v barvách brandu. Tuto možnost zájemcům zprostředkujeme na sociálních sítích Našeho fotbalu, kde chystáme pravidelné soutěže o atraktivní odměny. Právě jejich součástí bude i speciální merchandising NÁŠ FOTBAL.
Dotkne se zavedení značky NÁŠ FOTBAL nějak klubů?
Žádné povinnosti ze zavedení brandu NÁŠ FOTBAL pro kluby nevyplývají. Ba naopak, brand NÁŠ FOTBAL bude celé fotbalové veřejnosti, tedy i všem klubům, do budoucna pomáhat. Spojení všech klubů i lidí, kteří v nich pracují, od údržbáře, přes funkcionáře, hráče a další, pod značku NÁŠ FOTBAL nám všem jen pomůže. Budeme totiž fotbal utvářet společně! Určitě ale nezůstaňme pasivní a svými podněty, činorodostí a nadšením se na Našem fotbale všichni spolupodílejme. Budeme za to rádi!
Michal Jurman, Ředitel komunikace FAČR/Head of communications
Fotbalová asociace České republiky