Ze zasedání VV FAČR dne 30. 6. 2021

Výkonný výbor Fotbalové asociace České republiky (VV FAČR) na svém druhém zasedání pod vedením nového předsedy Petra Fouska projednal, aktuální úspěšné výsledky české reprezentace na probíhajícím mistrovství Evropy 2020.
 Schválil delegaci ve složení předseda FAČR Petr Fousek, místopředsedové Jiří Šidliák a Jan Richter, členové VV Tomáš Neumann, Václav Andrejs na 3. a 4. července 2021 na utkání čtvrtfinále ME mezi Českou republikou a Dánskem v Baku.
Schválil místo konání utkání kvalifikace MS reprezentace ČR „A“ proti Estonsku na stadionu AC Sparta Praha, 16. listopadu 2021.
Zároveň vzal na vědomí informace o chystané oficiální návštěvě předsedy FAČR v sídle FIFA a UEFA v září 2021.
Vzal na vědomí analýzu trenéra Karla Kočího. Na účasti reprezentace U21, na březnovém mistrovství Evropy a současně rozhodl o odvolání trenéra Krejčího. Pověřil předsedu VV Petra Fouska projednat o obsazení uvolněného postu trenéra a realizačního týmu.
Schválil místo konání utkání kvalifikace ME U21 proti Slovinsku, 2. září 2021 a Albánii, 6. září 2021 na stadionu SK Dynamo České Budějovice.
Jednomyslně schválil záměr nové struktury FAČR s tím, že definitivní podoba bude schválena na příštím zasedání VV. A jednomyslně schválil pravomoc předsedy FAČR, navrhnout změnu na postu generálního sekretáře FAČR.
Vzal na vědomí informace Ligové fotbalové asociace (LFA), profesionálního fotbalu.
Na předsedu Komise rozhodčích projednal a schválil jako předsedu Radka Příhodu, za členy Libora Kovaříka, Antonína Kordulu, Václava Hartmana, Tomáše Bártu, současně vzal na vědomí koncepci nově jmenovaného předsedy.  
Schválil na návrh předsedy Etické komise FAČR Jana Eisenreicha složení Etické komise, předseda Jan Eisenreich, Liběna Šrámková, Michal Zahnáš, Jan Ďoubal, Lukáš Říha, Jan Ševčík a Josef Žižka. Zároveň schválil statut, vzal na vědomí složení odborných komisí pro Moravu.
Schválil složení Řídící komise pro Čechy. Jmenoval předsedou Regionální komise FAČR Vladimíra Kristýna a místopředsedou Václava Andrejse. Vzal na vědomí aktuální ekonomické informace a aktuální změny v Pravidlech fotbalu.
V závěru vzal na vědomí informaci o zvolení předsedy Petra Fouska na Valné hromadě, do Výkonného výboru Českého olympijského výboru. Schválil změny, které se týkají členství FAČR.
Tisková konference dne 30.6.2021:
Čtsa, foto,  zdroj www.fotbal.cz