Varhaník obhájil post předsedy Českého atletického svazu

Ve Sportovním centru Nymburk proběhla řádná Valná hromada ČAS. Znovuzvoleným předsedou Českého atletického svazu se stal Libor Varhaník.

Libor Varhaník stojí v čele Českého atletického svazu nepřetržitě od roku 2009. V Nymburku byl zvolen již počtvrté v řadě. Tentokrát získal podporu od 148 ze 163 odevzdaných volebních lístků a povede tak českou atletiku v dalším čtyřletém období, tedy do roku 2025. „Těší mě silný mandát, který jsem dnes od delegátů obdržel. Je to pro mě velký závazek, zvláště v tomto složitém období,“ uvedl.

Krátce se také ohlédl za uplynulým čtyřletým cyklem. „Bylo to z několika hledisek velmi turbulentní období, ať už se jednalo o složitosti s financováním sportu, přechod z ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy do gesce Národní sportovní agentury nebo silné zasažení celosvětovou pandemickou situací. V uplynulých čtyřech letech jsme měli možnost uspořádat tři významné světové a evropské atletické události. Tou první byl evropský chodecký pohár v Poděbradech 2017. O rok později následoval Kontinentální pohár v Ostravě a v roce 2019 proběhl v Praze Kongres Evropské atletiky. Jsem rád, že česká atletika nadále pokračuje ve své činnosti. Přesto, že se nacházíme ve složitém období, našim členům nechybí apetit a motivace, což dokazuje jejich každodenní odvaha a loajalita,“ ocenil snahu celého českého atletického hnutí.

A jaké jsou budoucí priority staronového předsedy? „Základem je zajistit restart české atletiky a vrátit se s předpokládaným uvolňováním opatření k tréninku a soutěžím na vrcholové, výkonnostní i amatérské úrovni. Naším cílem je, aby byla atletika nejpraktikovanějším sportem v České republice, protože si myslíme, že k tomu má veškeré předpoklady. Dlouhodobě pracujeme na systému digitalizace Českého atletického svazu. Chceme být otevřenou kredibilní organizací, která bude udržitelná a umožní rozvoj atletiky pro budoucí generace,“ dodává.  

Místopředsedou ČAS byl opětovně zvolen Jaroslav Přibáň. Druhým místopředsedou se stal Drahoslav Dočkal. Předsedou Ekonomické komise ČAS zůstává Jiří Topinka. Předsedkyní Komise mládeže ČAS byla zvolena Jana Sobčíková. Předsedou Komise rozhodčích ČAS je nadále Jakub Kubálek. Předsedkyní Metodické komise ČAS se stala Iveta Rudová. Předsedou Organizační komise ČAS je Ladislav Kňákal. Předsedou Soutěžní komise ČAS zůstává Ondřej Veverka a předsedou Dozorčí rady byl zvolen Martin Nešvera.

Za členy Dozorčí rady ČAS byli zvoleni Pavel Duffek, Ivan Hubáček, Richard Chmelík, Zuzana Marková, Dušan Molitoris, Zdeněk Simon a Renáta Struhalová.

Arbitrážní rada ČAS má složení Martina Blažková, Martin Klíma, Josef Macek a Jaroslav Veselý.

Předseda ČAS Libor Varhaník předal titul Čestný člen ČAS Ladislavu Doskočilovi, Jitce Vinduškové a Oldřichu Zvolánkovi.

https://www.youtube.com/watch?v=J8AD6dAYKXU

Petr Jelínek, Oddělení komunikace / Communications Department

ČAS,