TISKOVÁ INFORMACE Z JEDNÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU ČSLH

Výkonný výbor ČSLH jednomyslně schválil novou strukturu žákovských soutěží, kterou v hlasování podpořily více než dvě třetiny klubů. Podle ní bude kategorie mladších žáků zahrnovat 5. a 6. třídu, kategorie starších žáků 7. a 8. třídu a samostatnou kategorii vytvoří hráči 9. tříd. V kategoriích mladších a starších žáků budou moci kluby podle počtu registrovaných hráčů přihlásit do soutěže smíšená dvouročníková družstva nebo družstva složená z hráčů stejného ročníku.

Vzhledem k dopadům pandemie (neznámé počty hráčů, kteří budou po obnovení soutěží pokračovat, věkový a výkonnostní skok pro ročníky, které sehrály v letošní sezóně pouze několik utkání…) výkonný výbor ČSLH současně rozhodl, že nová struktura žákovských soutěží vstoupí v platnost od sezóny 2022/23. V sezóně 2021/22 se bude hrát podle stávajícího modelu s tím, že k dílčím úpravám dojde v předepsaných soupiskách a v nadstavbových částech soutěží.    

Výkonný výbor ČSLH se zabýval také žádostí klubu Piráti Chomutov, aby byl jeho tým administrativní cestou – rozhodnutím řídícího orgánu soutěže – zařazen v sezóně 2021/22 do II. ligy ČR. Při jejím projednávání výkonný výbor ČSLH konstatoval, že pro sportovní kvalitu a diváckou atraktivitu soutěže by účast Pirátů Chomutov byla nepochybně přínosem, s přihlédnutím k tomu, že se jedná o soutěž s postupy a sestupy, však jejich zařazení podmínil souhlasem všech účastníků. Vzhledem tomu, že více než třetina klubů se zařazením buď nesouhlasila nebo se v termínu nevyjádřila, výkonný výbor ČSLH žádost klubu Piráti Chomutov neschválil.

Praha, 15. 3. 2021

PhDr. Zdeněk Zikmund, tiskový mluvčí Český hokej