ROZHODNUTÍ DK ELH – MADETA MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE

Disciplinární komise ELH se zabývala odvoláním klubu Madeta Motor České Budějovice proti rozhodnutí ze dne 12. 12. 2020, kterým mu byla uložena finanční pokuta ve výši 100 000 Kč za porušení závazných hygienicko-protiepidemických podmínek stanovených ministerstvem zdravotnictví pro konání významných sportovních akcí a soutěží a na ně navazujícího rozhodnutí prezidenta Českého hokeje.  

V odvolání klub mj. připustil, že se mohl dopustit přestupku tím, že při utkání Madeta Motor České Budějovice – HC Oceláři Třinec umožnil přítomnost osob mimo oddělené vnitřní prostory. Na svou obhajobu uvedl, že v takovém případě šlo o ojedinělé jednání, k němuž došlo i za přispění stanoviska Krajské hygienické stanice a od kterého po upozornění vedení soutěže před dalším domácím zápasem upustil. V souvislosti s tím navrhl zrušení sankce, nahrazení pokuty napomenutím, případně její snížení.

Disciplinární komise ELH dospěla k závěru, že postupem klubu došlo ke zjevnému porušení povinnosti pořadatele zajistit po dobu konání sportovní akce nepřítomnost diváků v hledišti. Účast osob, které se na organizaci akce nepodílejí, je jednoznačně podmíněna jejich umístěním v oddělených vnitřních prostorech s kapacitou nejvýše 10 osob, což prostor hlediště, jehož sektory jsou odděleny pouze schodišťovou uličkou nesplňuje. Ze záběrů je navíc zřejmé, že ani mezi těmito osobami nebyly zajišťěny dostatečné rozestupy, ale že se opakovaně shromažďovaly v bezprostřední blízkosti.

Disciplinární komise ELH na druhé straně přihlédla k některým skutečnostem uvedeným v odvolání a rozhodla, že se původní rozhodnutí ruší, přičemž klubu Madeta Motor České Budějovice uložila za porušení stanov, řádů a předpisů ČSLH finanční pokutu ve výši 30 000 Kč.       

Praha, dne 29. 01. 2021

PhDr. Zdeněk Zikmund, tiskový mluvčí Český hokej,