FAČR nemůže v trestním řízení nahlížet do spisu

Fotbalová asociace ČR obdržela zamítavé stanovisko k jejímu návrhu na přiznaní FAČR v postavení poškozené strany v probíhajícím trestním řízení.

Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV doručila FAČR dne 19. ledna 2021 zamítavé stanovisko k návrhu Asociace na přiznání postavení poškozené strany v trestním řízení vedeném z důvodu ovlivňování fotbalových soutěží. „Fotbalová asociace, bohužel, nedostala možnost nahlédnout do spisu, což je komplikace mimo jiné pro některé komise Asociace, zejména Komisi rozhodčích FAČR při její každodenní činnosti a také pro Etickou komisi FAČR, která bude při svém rozhodování odkázána nyní pouze na veřejně dostupné informace“, uvedl předseda Asociace Martin Malík.

„Nepřiznání postavení poškozené strany je policejním orgánem odůvodněno tím, že poškození vnímání FAČR v očích veřejnosti apod., tak jak uvádí FAČR ve svém návrhu, jakožto nemajetkové újmy, nelze podřadit pod znaky skutkové podstaty, které charakterizují trestné činy, pro které jsou obvinění trestně stíháni. Podle odůvodnění je předmětem ochrany v tomto konkrétním případě zájem státu na řádném průběhu fotbalových soutěží, které je nutno vnímat jako záležitost celé společnosti, a nejen záležitost jednoho subjektu, tedy Asociace“, konstatoval generální sekretář Jan Pauly.

Michal Jurman, Ředitel Oddělení komunikace/Head of communications,

Fotbalová asociace České republiky