PŘEDBĚŽNÉ OPATŘENÍ PŘEDSEDY DK ELH – JAN MANDÁT (HC DYNAMO PARDUBICE)

Na základě oznámení Antidopingového výboru České republiky o pozitivním nálezu zakázané látky při kontrole provedené dne 13. 12. 2020 rozhodl předseda disciplinární komise ELH Viktor Ujčík o předběžném opatření, kterým byla hráči Janu Mandátovi (HC Dynamo Pardubice) pozastavena činnost v soutěžích řízených ČSLH. Předběžné opatření zůstává v platnosti do doby, než bude šetření Antidopingového výboru České republiky uzavřeno.

Postup předsedy disciplinární komise ELH vyplývá ze Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v České republice, která ukládá svazům povinnost, aby po oznámení Antidopigového výboru České republiky o pozitivním výsledku kontroly sportovci s okamžitou platností pozastavily činnost.  

Praha dne 13. 01. 2021

PhDr. Zdeněk Zikmund, tiskový mluvčí, Čh.,