Vážení členové a fanoušci malého fotbalu

Rok 2020, alespoň dle nejrozšířenějšího gregoriánského kalendáře, je za námi. Roční zhodnocení je jednou z méně záživných prací prezidenta Asociace. Vzpomenout si totiž v mém věku na všechny ty důležité milníky nebo poděkovat všem, kteří se významně zasloužili či zasluhují o rozvoj malého fotbalu, vezme významný kus vašeho času. Přesto je to však důležitá část, protože je to jedna z možností jak nejen ocenit a poděkovat za práci jednotlivcům, ale i celé rodině malého fotbalu, která organizaci, rozvoj a propagaci v České republice utváří. Uzavřít účet uplynulého roku a nechat na každém, aby zhodnotil, jak úspěšným byl a právě díky bilancování si uvědomit, kde jsou místa, která by v letošním roce zasloužila větší časovou investici.

Pandemie, která v loňském roce zasáhla celý svět ovlivnila i soutěže malého fotbalu v České republice, a to nejen v regionech a na národní úrovni, ale i v plánu akcí národních týmů, kdy došlo k odložení mistrovství Evropy v malém fotbale na Slovensku, tak i mistrovství světa do 23 let v ukrajinském Kyjevě. Některé regiony potom zavelely plnou parou vpřed a dohrály jarní části svých ligových soutěží, byť se promítly až do července, některé soutěž naopak zrušily. Dovolte mi v této části poděkovat předsedům oblastních svazů, kteří nevyvíjeli aktivitu oproti propagandě elektronických sportovních her v době vládních uzavření společenského života, nenechali se tak tímto segmentem unést a nekonali v rozporu proti stanovám nebo strategickým plánům ať již Asociace či stanovám svých oblastí.

Cílem je přeci rozvíjet počet aktivních hráčů malého fotbalu, organizovat a propagovat soutěže s ohledem na pravidla malého fotbalu, tedy aktivního sportování na venkovních hřištích. Navíc v případě mládežnických soutěží trenéři malého fotbalu suplují výchovu dětí a jsou tak spoluodpovědní za jejich duševní i tělesný vývoj. A měřitelným faktorem pro práci a úspěchy klubů malého fotbalu není přeci počet sedících hráčů před monitorem svého počítače, ale aktivních sportovců. Toto měřítko úspěšnosti je stejné i v případě pohledu veřejných institucí či odvětví, které partnersky malý fotbal podporují. Jako například prodejci sportovního vybavení, pohárů a medailí nebo povrchů pro utkání malého fotbalu. Podporovat elektronické sportovní hry, byť jen v období pandemie, znamená zavádět nový segment a ukázat nové možnosti na volnočasové aktivity, které však nejsou v souladu se stanovami ani směřováním Asociace. Vždyť přeci řada partnerů podporuje malý fotbal primárně pro zviditelnění své značky, podpory prodeje nebo z důvodu společenské odpovědnosti.

V případě propagandy elektronických her může dojít k výraznému úbytku zájmu o aktivní sportování a tento důsledek jednání je třeba významně zvážit, protože jde proti hodnotám a cílům nejen malého fotbalu, ale vůbec celé koncepci sportu v České republice.

Malý fotbal Olomouc ukázal jak využít pandemii a uzavřená sportovní centra k sjednocení společnosti a zavelel k její společenské odpovědnosti výběrem částky 140 tisíc korun pro olomouckou nemocnici. Tento úctyhodný projekt jsem kvitoval i mým osobním dopisem na adresu předsedy a pro osvětu této bohulibé činnosti jsme využili informační kanály AMF, abychom i ostatní kluby přiměli k obdobné činnosti v průběhu první vlny pandemie.

Rok 2020 přinesl pro mě kýžené dokončení a schválení Strategického plánu 2020-25. Před jeho schválením jsem osobně navštívil vedení oblastních svazů, abych se seznámil s jejich aktuálními potřebami a byl si jist, že tyto potřeby jsou ve Strategickém plánu AMF uvedeny. K tomu jsme dokončili i detailní plnění této strategie, které určuje zodpovědnou osobu, termín dokončení strategických cílů a monitoruje také efektivitu práce správní rady vůči delegátům valné hromady, na které bude plnění strategického plánu vždy jako jeden z bodů.

Rok 2020 byl ve znamení rozšíření Superligy o 3 celky: Prahu PKFL, Kolín, Ostravu a nového herního systému Superligy, který ji rozdělil na východní a západní část a následné play-off, aby ty nejlepší týmy zavítaly v červnu do Brna na superligové Superfinále. Právě Brno v tom posledním roce malému fotbalu kralovalo, když nejdříve bralo titul již po podzimu ukončené soutěži celostátní Superligy, aby následně prostřednictvím svého oddílu BKMK Topshoes.cz bralo prvenství v Českém národním poháru, který hostil ještě nedávný nováček ve strukturách AMF – Kolín. A nutno podotknout, že se své premiéry zhostil více než důstojně, za což mu patří velké díky, stejně jako všem, kteří se na organizaci podíleli.

Mezi nováčky, byť prozatímně ne superligové, se zapsal i nový klub AMF Karlovy Vary, a doplnil tak téměř kompletní zastoupení malého fotbalu ve všech krajích. Touto cestou bych jejímu vedení rád popřál mnoho úspěchů v rozvoji, organizaci a propagaci malého fotbalu na Karlovarsku. Jejich plán rozvoje mi byl sympatický nejen proto, že se shoduje se Strategickým plánem AMF, ale z důvodu důležitosti vnímání, komunikace a organizace soutěží pro nastávající generace.

Vedení Asociace malého fotbalu vyhlásilo celkem tři výběrová řízení. To první na marketingovou agenturu, kterou ze 40 zájemců vyhrála pražská agentura 2Score, specializující se na sportovní marketing. Mně osobně v jejím případě oslovily nejen zkušenosti a portfolio jejich prací, ale i jejich práce pro fotbal, se kterým vnímám, že máme v budoucnu řadu společných marketingových či obchodních aktivit. Druhým výběrovým řízením bylo to na metodika mládeže, a to primárně na rozvoj vysokoškolských a středoškolských soutěží. V něm jsme vybrali osobu, se kterou nyní finalizujeme podmínky spolupráce. Pakliže se na nich shodneme, představíme ji již na nastávající valné hromadě společně s vizí rozvoje těchto soutěží. Třetí výběrové řízení bylo určeno pro tvůrce mobilní aplikace malého fotbalu. Termín ukončení výběrového řízení byl 31. prosince 2020. Právě mobilní aplikace má do konce letošního roku zkompletizovat  balíček informačního systému AMF, jeho soutěží, reprezentace a nabídnout jej také vedení oblastí malého fotbalu s cílem pasivního příjmu do oblastí, jednodušší organizace, primárně na poli registrace a přestupů hráčů, stejně jako nabídnout hráčům a ostatním členům oblastních svazů jejich detailnější statistiky, stejně jako jejich týmů a otevřít jim další možnosti spojené s jejich působením v soutěžích malého fotbalu.

Rok 2021 začne po pěti letech opět volební valnou hromadou, ta poslední se konala v roce 2016 v Olomouci, na které si delegáti zvolí vedení, které bude malý fotbal reprezentovat nastávajících 5 let. To by s ohledem na schválenou strategii a právě probíhající práce mělo nadále pokračovat na rozvoji informačního systému malého fotbalu, ve spolupráci s marketingovou agenturou 2Score dokončit novou identitu malého fotbalu v České republice, což vnímám jako jeden ze zásadních bodů malého fotbalu v tomto roce. Stejně tak by mělo pokračovat s rozvojem sportovní infrastruktury, abychom v budoucnu takové významné akce, jako jsou mezistátní zápasy, Český národní pohár, superligové zápasy a její Superfinále, jehož historicky první ročník bude 26. června 2021 hostit Brno, mohli hostit v důstojném zázemí a podporovat a realizovat rozvoj mládežnických akcí, primárně vysokoškolských a středoškolských lig, abychom plynule navázali na početné soutěže mužů, ale také našli nové adepty do národních týmů, a pokračovali tak v úspěších českého malého fotbalu na mezinárodní scéně a budeme naplňovat další cíle uvedené ve Strategickém plánu AMF.

Mým přáním je, aby ve vedení Asociace byli lidé způsobilí pro výkon této významné funkce, kteří mají zkušenosti s vedením či svými názory dlouhodobě pozitivně přispívají k rozvoji, organizaci a propagaci malého fotbalu nebo ti, za kterými stojí významné úspěchy v regionech, ať již v počtu oddílů nebo úspěšných projektů, které plní cíle malého fotbalu v České republice a jsou vzory pro ostatní členy AMF.

Zároveň si dovolím připojit ještě jedno mé přání, a to aby se ani v letošním roce vedení oblastních svazů nenechala ovlivnit propagandou sportovních elektronických her a i nadále propagovala malý fotbal jako sport vedoucí k posílení kladných a nových vztahů ve společnosti a jako nástroj dalšího vzdělávání pro nově příchozí generace. Aby zastávání svých postů brala v prvé řadě jako společenské poslání, které jim dodává objektivitu v rozhodování a pohledu na další rozvoj tohoto sportu a malý fotbal jako nástroj k dosažení lepších společenských hodnot a nikoli jako nástroj pro svůj osobní prospěch.

Závěrem bych rád poděkoval všem představitelům vedení oblastních svazů, kteří v této nelehké době dokázali důstojně opět nastartovat jejich regionální soutěže, jejich činovníkům zapojených do organizace malého fotbalu za jejich úsilí a práci v regionech, protože AMF bude vždy tak silná, jak jen budou silní její členové. Rád bych poděkoval ještě jednou Kolínskému svazu malého fotbalu za možnost uspořádat Český národní pohár právě v tomto městě a za jeho asistenci při pořadatelství této významné akce malého fotbalu v České republice a Malému fotbalu Olomouc za jeho ukázkový příklad sociální odpovědnosti v první vlně pandemie. Mé poděkování patří také členům vedení správní rady za jejich objektivní přístup k organizaci, rozvoji a propagaci tohoto sportu a jejich pětiletou práci ve vedení Asociace, Janu Pinkavovi za vynikající vedení výběrových řízení a jeho objektivních vyhodnocení a doporučení správní radě, stejně jako za jeho práci na inovaci informačních systémů AMF a marketingu malého fotbalu v České republice, Petru Brejlovi za jeho vynikající práci na poli organizace Superligy a vedení národního týmu U23, Jaroslavu Pakostovi za jeho odborné vedení práce s rozhodčími a jejich školení, Luďku Zelenkovi za jeho podporu rozvoje malého fotbalu a jeho propagace, stejně jako vedení přípravných kempů národního A mužstva a Jardovi Károvi za jeho odbornost v oblasti PR a podporu zviditelnění malého fotbalu. Rád bych také poděkoval rozhodčím a delegátům Superligy a samozřejmě partnerům Asociace, bez kterých by výše uvedeného nebylo možné dosáhnout.

Ať se vám v roce 2021 ve zdraví daří, ať je letošní rok splněním vašich důležitých přání, ať zažijete co nejvíce radostných dnů, ať již se svými stávajícími či novými přáteli a pokud k tomu malý fotbal alespoň troškou přispěje, bude to tím největším dárkem pro mě samotného.


S úctou,

Filip Juda, prezident Asociace malého fotbalu ČR