ROZHODNUTÍ PŘEDSEDY DK ELH – B. JANK (MOUNTFIELD HK), T. POSPÍŠIL (LITVÍNOV), B. KÖHLER (ZLÍN)

Předseda disciplinární komise ELH Viktor Ujčík se na základě podnětu klubu HC Verva Litvínov zabýval ve zkráceném řízení zákrokem hráče Bohumila Janka na protihráče Samsona Mahboda v utkání Mountfield HK – HC Verva Litvínov, které se hrálo 22. 11. 2020. Na základě videozáznamu dospěl k závěru, že hráč, který nedokázal zareagovat na úhybný manévr protihráče po odehrání puku, ho při čelně vedeném zákroku zasáhl aktivním vystrčením nohy proti směru jízdy do pravého kolene. Vzhledem k tomu, že protihráč zápas v důsledku střetu nedokončil a hráč byl v uplynulých dvou letech disciplinárně trestán, potrestal předseda DK ELH hráče Bohumila Janka (Mountfield HK) nepodmíněným zastavením činnosti na 3 soutěžní utkání a finanční pokutou ve výši 10 % základní měsíční odměny za Faul kolenem.

Záznam zákroku najdete na  https://www.hokej.cz/tv/hokejka/video/20201847?autostart=true.

Předseda disciplinární komise ELH se ve zkráceném řízení zabýval také zákrokem hráče Tomáše Pospíšila na protihráče Filipa Hronka, za který mu byl ve stejném utkání uložen větší trest na pět minut a osobní trest do konce zápasu za Faul loktem. Po prostudování videozáznamu shledal, že zákrok byl veden na protihráče, který nebyl v držení kotouče a zcela mimo jeho zorný úhel. Hráč, který si musel být vědom, že soupeř se na zákrok nemůže připravit, se bezprostředně před střetem napřímil a protihráče zasáhl ramenem do oblasti hlavy. Předseda DK ELH proto překvalifikoval zákrok na Zásah do hlavy nebo krku a hráče Tomáše Pospíšila (HC Verva Litvínov) potrestal vzhledem ke způsobu vedení zákroku nepodmíněným zastavením činnosti na 3 soutěžní utkání.

Záznam zákroku najdete na  https://www.hokej.cz/tv/hokejka/video/20201846?autostart=true.

Předseda disciplinární komise ELH se ve zkráceném řízení zabýval rovněž zákrokem hráče Bedřicha Köhlera na protihráče Petera Schneidera, za který mu  byl v utkání Kometa Brno – PSG Berani Zlín (22. 11. 2020) uložen větší trest na pět minut a osobní trest do konce zápasu za Sekání. Na základě videozáznamu shledal, že ve snaze zabránit protihráči získat kotouč, ho hráč nejdříve sekl směrem zdola nahoru do slabin a potom postrčil na ledovou plochu. Následně znovu zasáhl protihráčův rozkrok, přičemž zatažením hole intenzitu zákroku zvýraznil. Předseda disciplinární komise DK ELH přihlédl ke způsobu vedení a intenzitě zákroku, stejně jako k tomu, že hráč byl v uplynulých dvou letech disciplinárně trestán a hráče Bedřicha Köhlera (PSG Berani Zlín) potrestal nepodmíněným zastavením činnosti na 1 soutěžní utkání spolu s finanční pokutou ve výši 10 % základní měsíční odměny za Sekání.

Záznam zákroku najdete na https://www.hokej.cz/tv/hokejka/video/20201848?autostart=true.

Praha, dne 24. 11. 2020

PhDr. Zdeněk Zikmund, tiskový mluvčí Český hokej,