FAČR a LFA obsadily personálně skupinu osob jako náhradu za odvolanou KR FAČR

Na základě rozhodnutí VV FAČR ze dne 19. 10. 2020 o odvolání členů KR FAČR a na základě následného rozhodnutí VV FAČR ze dne 27. 10. 2020 o schválení nového mechanismu fungování delegace rozhodčích a delegátů na utkání profesionálních soutěží, byla z rozhodnutí VV FAČR per rollam, a za dohody všech zainteresovaných stran, schválena trojice fyzických osob, které budou s omezeným mandátem vykonávat původní náplň práce KR FAČR.

Skupina tří osob, jejichž primárním úkolem bude po restartu profesionálních soutěží delegovat rozhodčí a delegáty na jednotlivá utkání, má toto složení:

Jan Zahradníček (za FAČR) – předseda KR ŘKM

Tomáš Bárta (za LFA) – výkonný ředitel LFA

Jiří Kureš (společná nominace FAČR a LFA) – předseda Pravidlové komise FAČR

Tato trojice, bez jmenování jejího předsedy, má na základě předchozího rozhodnutí VV FAČR omezený mandát do doby, než bude jmenována nová řádná KR FAČR.

Martin Malík (předseda FAČR):

„Hledání osob, které by v dnešní obtížné době chtěly dělat tuto práci, navíc s omezeným mandátem, byla extrémně složitá. O to více si cením přístupu i odpovědnosti všech tří zmíněných pánů. Věřím, že práce této skupiny bude plně profesionální a transparentní, a v tomto směru bude také následně doceněna.“

Dušan Svoboda (předseda LFA):

„Jsem rád, že se nám společně s FAČR podařilo najít řešení nelehké situace vyvolané odvoláním Komise rozhodčích. Věřím, že jsme zvolili kvalitní, byť dočasné, složení aparátu, který zajistí rozhodčím odpovídající servis a podporu nutnou pro jejich výkony při znovu obnovení ligových soutěží.“

Michal Jurman, Ředitel Oddělení komunikace/Head of communications

Fotbalová asociace České republiky