Vážené sportovní svazy, předsedové, přátelé,

dovolte, abych Vás informoval o tom, že po dlouhé úvaze a díky událostem, které se za poslední měsíce staly, jsem se rozhodl kandidovat na předsedu Českého olympijského výboru.Dovolte, abych těm, kteří mě neznají, sdělil něco o sobě a o mé vizi, jak zlepšit ČOV a sport v České republice.

Narodil jsem se v Praze 16. 9. 1981, mám dvě děti a jsem ženatý. Po čtyřletém studiu na Fakultě tělesné výchovy a sportu v Praze jsem se rozhodl přerušit studia a stát se profesionálním pozemním hokejistou

v zahraničí. Po 12ti leté sportovní kariéře jsem se vrátil zpět do Čech, založil rodinu a začal se vzdělávat v oblasti sportu. U pozemního hokeje jsem zůstal a 8 let působil jako místopředseda svazu pozemního hokeje.

O pár let později jsem se stal reprezentačním trenérem. Jako krizový manažer jsem působil ve čtyřech akciových společnostech ve vlastnictví municipalit. Byl jsem, mimo jiné, zodpovědný za řízení cca 400 zaměstnanců.

O dění ve sportovním prostředí v České republice jsem se zajímal celý život. Byl jsem iniciátorem a autorem sportovních programů v Praze při financování sportu z loterií. V roce 2014 jsem se stal nezávislým zastupitelem na MČ Praha 3 a dva roky jsem působil jako externí poradce pro sport ministra obrany. Nikdy jsem nebyl členem žádné politické strany a ani hnutí.

V Plénu ČOV působím od roku 2012. Vnímal jsem nenaplněné ambice ČOV, stát se střešní sportovní organizací v ČR, velice neuspokojivou komunikaci se sportovními svazy či s jejich významnou částí. Stále zhoršující se vztahy s Českou unií sportu, což vede k tomu, že sport ve vztahu se státem nevystupuje jednotně. A naši pozici to tak výrazně oslabuje.

Za výraznou chybu považuji to, že se předseda ČOV Jiří Kejval připojil k trestnímu řízení vůči svému partnerovi, tedy ČUS. To vztah mezi oběma sportovními organizacemi zásadním způsobem narušilo. Tento hloupý, neetický a nepromyšlený krok nemohlo napravit ani to, že se ČOV posléze rozhodl vzít jej zpět.

Napravím tuto situaci. Vrátím důvěru a spolupráci mezi naše sportovní organizace. Je to zásadní pro český sport. A je zřejmé, že Jiří Kejval není tohoto schopen, když to byl on, kdo připojení k trestnímu řízení navrhl a prosadil. Když to byl on, kdo zásadním způsobem partnery podrazil. Vadí mi také rezignace nad možností vrátit část výnosu ze sázkového odvětví zpět sportu. Nezájem ČOV o někdejší významné sportovce, a to i o někdejší úspěšné olympioniky, včetně lhostejnosti nad jejich současnou sociální situací. A řadu dalších věcí, jež je možné a nutné řešit.

K mému rozhodnutí kandidovat přispěla skutečnost o níž se zmiňuje předseda Českého svazu pozemního hokeje v oznámení mé nominace. Tedy snaha dosavadního předsedy J. Kejvala zasáhnout do suverénního jednání svazu, aby mé nominaci, tehdy jen do Pléna ČOV, zabránil.

Svým jednáním a souvisejícími nabídkami dokázal klesnout až někam k hranám korupce. U člověka, který má významnou spoluodpovědnost za to, že český sport přišel o financování, jež mu přinášelo vlastnictví Sazky, to asi překvapivé není. Mne to ovšem překvapilo. Neupírám nikomu možnost pozitivního vývoje a snažím se v lidech hledat ty lepší věci.

Všichni máme nějaké chyby. Svým atakem na suverénní rozhodování sportovních svazů bohužel dosavadní předseda ČOV Jiří Kejval ukázal, že se nepoučil. I to je důvodem mé nominace. Tyto praktiky musí z českého sportu zmizet, musíme táhnout za jeden provaz. Jedině tak můžeme být v jednání o financování českého sportu se státem úspěšní. A že je o čem jednat.

Dovolte, abych Vám představil základní pilíře svého programu:

Je bezpodmínečně nutné, aby ČOV změnil své chování jednoho muže, začal plnit vlastní poslání a byl otevřen i kritickým připomínkám z Pléna sportovních svazů. ČOV má pracovat jako servisní organizace pro svazy, zejména pro olympioniky a být jim maximálně nápomocen k nejlepšímu úspěchu. Doba klientelismu a arogantního stylu vedení ve sportu už skončila. Všichni musíme pochopit, že se doba změnila i díky vzniku Národní sportovní agentury. Ambice stát se střešní organizací sportu je nesmyslná, kontraproduktivní a pro sportovce a svazy škodlivá.

V mnoha směrech ČOV dělá dobrou práci, ale bohužel stále zapomíná na své hlavní poslání, které má zakotvené dokonce i ve svých nových stanovách. A to je, že vyvíjí veřejně prospěšnou činnost ve prospěch českého sportu a zejména svých členů. A že v této činnosti spolupracuje se všemi sportovními svazy. Dnes to bohužel vypadá, že hodně z toho co se děje, je ku prospěchu sponzorů/partnerů a pouze vyvolených přátel pana dosavadního předsedy. A spolupráce se svazy kulhá. Respektive je podřízena klientelismu pana předsedy ve stylu: Máš mne rád, pak spolupracujeme. Jsi neutrální, či máš dokonce nějaké výhrady?

Pak uvidíš.

ČOV nemůže a nebude zasahovat do suverenity a práv jednotlivých svazů. Musí k nim přistupovat férově a rovně. Poskytovat jim servis nutný k úspěchům českých sportovců. Je nutné změnit stanovy ČOV. Už před šesti lety jsem hlasoval proti schválení tehdejších diskriminačních stanov. Kromě jiného, je potřeba zakotvit do stanov, že pevně stanovené procento z ročního výnosu marketingu olympijské symboliky bude rozděleno ve formě příspěvků svazům. A všechny svazy musí mít v Plénu jeden hlas, i sporty neolympijské. Samozřejmě dle Olympijské charty.

ČOV navrhne program podpory někdejších úspěšných reprezentantů a olympioniků. Například ve formě pevného příspěvku k důchodu, eventuálně i jinými způsoby. Ve spolupráci s ostatními sportovními organizacemi, zvláště s Českou unií sportu, vyvine potřebný tlak pro jeho prosazení.

ČOV přestane vynakládat astronomické částky na marketingovou činnost vlastní propagace, jež ve skutečnosti probíhá na úkor sportovců, kteří se připravují reprezentovat Českou republiku na Olympijských hrách. Své hospodaření transparentně zveřejní.

ČOV nemůže zapojovat sportovce do své marketingové činnosti bez jasně definované spolupráce sportovních svazů.

ČOV se zasadí o změnu Zákona o loteriích a jiných podobných hrách tak, aby část výnosu z číselných loterií, losu či hazardních her byla použita ve prospěch sportu.

Chci a budu vždy pracovat v souladu s etickým kodexem Mezinárodního olympijského výboru.

Vážení kolegové, v následujících dnech bych se s Vámi velmi rád setkal a osobně pohovořil o mém programu a potřeby nové cesty Českého olympijského výboru.

S úctou

Filip Neusser, Člen Pléna ČOV

tel: 606 789 180

filip.neusser@pozemnihokej.cz

Miroslav Semrád, Předseda marketingové komise