Otevřený dopis & kandidatura na předsedu ČOV

 Vážený pane Kejvale,

v první polovině srpna jsme se z Vaší iniciativy sešli. Vy, dosavadní předseda Českého olympijského výboru a já, předseda Českého svazu pozemního hokeje. Nabídl jste nám užší spolupráci s ČOV, tedy něco, čeho si ceníme a děkujeme za to. To byla první část z témat, jež jste nastolil. Pak přišla ta druhá. Vyjádřil jste přání, aby náš svaz nedelegoval do pléna Českého olympijského výboru našeho člena, mimo jiné trenéra ženského reprezentačního týmu, Filipa Neussera. A oslovil jste mě, abych se místo něj stal členem pléna ČOV já sám. Ve funkci předsedy ČSPH jsem již 11 let a toto bylo naše první setkání. Zdá se, že jediným důvodem naší schůzky, kterou jste z pozice předsedy ČOV inicioval poprvé, bylo právě téma našeho kandidáta do pléna ČOV. Tedy, pokusil jste se zasáhnout do suverenity našeho svazu a ovlivnit naše rozhodování. Něco takového musíme zásadně odmítnout. Kvůli obdobným způsobům přišel český sport o financování ze strany Sazky, když generální ředitel ovlivňoval výběr lidí, kteří jej měli kontrolovat. Všichni víme, jak tato kontrola dopadla. Překvapilo mě, že se předseda Českého olympijského výboru může k něčemu podobnému snížit.

Chtěl bych Vás informovat o rozhodnutí Předsednictva Českého svazu pozemního hokeje ohledně Vaší nabídky na užší spolupráci a o našem kandidátovi do pléna ČOV. Jak víte, je moje velká vášeň podporovat pozemní hokej a sport obecně, pro mě je to nejlepší škola života. Prostřednictvím sportu jsem se stal tím, kým jsem a cítím se privilegovaný, že můžu ve své současné roli toto vrátit další generaci a sdílet s nimi svou vášeň v České republice, kterou miluji. Po dobu 11 let jsem předsedou Českého svazu pozemního hokeje, a to z 90 % jako dobrovolník. Ačkoli v České republice nepatří pozemní hokej k největším sportům, je to jeden z největších sportů na světě a jeden z prvních členů MOV. V posledních 11 letech nás ČOV nikdy nepřizval k diskusi o tom, jak rozvíjet náš olympijský sport. Uvědomuji si, že nemůžete sedět se všemi členy každý den, ale proč až nyní toto osobní pozvání? Neměl by se ČOV setkat se všemi olympijskými členy, aby zjistil, jak získat další olympijské úspěchy, ať už krátkodobé či dlouhodobé?

Nemluvím o finanční podpoře. Jsem si jistý, že můžeme společně vymyslet mnoho způsobů, jak podpořit sport a zvýšit tak jeho šance na mezinárodní úspěch. Je k dispozici odpověď na otázku „proč teď?“ Filip Neusser? V druhé části naší diskuse jste zmínil: „Mám problém s Filipem Neusserem“, dále jsem poznamenal, že Filip není konstruktivní, málo komunikuje a že díky svým negativním poznámkám má nepřátelé u mnoha federací. Myslím, že Filip je velmi konzistentní ve svých názorech a důsledný při vyjasňování některých témat ČOV. Ve své funkci, jako člen pléna ČOV je již skoro 10 let, tak proč to teď pokládáte za nutné řešit se mnou? Nejsem si jistý, zda Vaše nabídka převzít Filipovo místo na plenárním zasedání je upřímné gesto, či snaha se ho zbavit jako kandidáta na předsednictví ČOV. Jak již bylo zmíněno, Filip Neusser je zástupcem Českého svazu pozemního hokeje, a proto očekávám, že bude hájit naše hodnoty. Nabídl jsem, že se budu zabývat jakýmkoli jeho špatným jednáním v případě, že existují konkrétní tvrzení, která by měla být podle Vás řešena. Cítím však, že to, co jste nazval „negativní zpětnou vazbou“, lze také považovat za „kritickou zpětnou vazbu“. Myslím, že záleží na úhlu pohledu.

S Filipem jsme opakovaně diskutovali a znám ho dobře. Jsem si vědom, že jen nepřikyvuje, a že podle některých je považován za přímočarého, ale neměli bychom mezi námi přivítat více lidí s různými názory? Uvědomuji si, že není vždy příjemné slyšet kritickou zpětnou vazbu a možná způsob, jakým je sdělení předáváno, není vždy nejpolitičtější, ale neměli bychom využít příležitosti k prozkoumání způsobu, jakým pracujeme a způsobu, jakým rozvíjíme sporty, abychom zajistili, že sport bude i nadále hrát zásadní roli v růstu a posilování české společnosti? Na někoho možná může Filip působit jako „enfant terrible“, ale já i předsednictvo Českého svazu pozemního hokeje skutečně věříme, že má upřímný zájem na rozvoji sportu v České republice. Kromě toho, že má jasnou vizi, věříme, že má schopnosti přivést tuto vizi k životu v úzké spolupráci s ostatními. Přináší energii a přichází s inovativními nápady. Z těchto důvodů Vám formálně oznamuji, že předsednictvo Českého svazu pozemního hokeje jednomyslně hlasovalo pro podporu Filipa Neussera jako kandidáta na pozici předsedy Českého olympijského výboru. Formální formulář žádosti byl zaslán doporučený dopisem, jak bylo požadováno. Jak již bylo zmíněno, mou vášní je sport a mám rád skvělou vzrušující hru, takže na základě vaší poznámky, že mnozí nemají rádi našeho zástupce, bych řekl, nechme to na rozhodnutí členů pléna.

Určitě budou lidé, kteří hlasují, dostatečně vybaveni, aby mohli hlasovat o tom, co považují za nejlepší pro všechny. Pokud je Filip skutečně nevítaným kandidátem, jsem si jist, že to tak členové sdělí svým hlasem. Musím říci, že jsem se během našeho setkání necítil příjemně. Mám dojem, že dobrá diskuse o vývoji sportu se změnila v politickou diskusi. Jsem si vědom toho, že politika patří ke sportu, ale já osobně rád zůstanu co nejdále od politiky. Rád pomáhám dětem a dospělým, aby si užili skvělý čas se sportem. Někteří říkají, že jsem naivní, abych si myslel, že to lze udělat bez použití loktů. Pokud si mám vybrat, raději mi říkejte naivní. Omlouvám se za tak dlouhý dopis, ale cítil jsem potřebu Vám poskytnout tyto informace, aby byly z naší strany všechny karty na stole.

S uctivým pozdravem, Gino Schilders Prezident ČSPH

Za správnost:

Předseda ČSPH Gino Schilders tel: 60278893

Kandidát na pozici předsedy ČOV Filip Neusser tel: 606789180

 Mgr. Lenka Jeřábková

Marketingové komise

www.pozemnihokej.cz