Od září mohou kluby naplnit více než polovinu kapacity stadionů!

Ligová fotbalová asociace velmi uvítala upravené znění Mimořádného opatření, díky kterému bude za splnění stanovených podmínek možné obsadit i více než polovinu kapacity stadionů.

Kluby mohou od září, tedy počínaje třetím kolem FORTUNA:LIGY a FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY navýšit počet diváků na svých utkáních a to tak, že celková maximální divácká kapacita na utkáních čítá vždy 1000 osob + 50% zbývající celkové kapacity stadionu (například u stadionu s běžnou kapacitou 17 tisíc diváků tak bude při splnění ostatních podmínek moci od 1. září na ligový zápas až 9 tisíc diváků), přičemž je však nutné respektovat omezení maximálního počtu osob v jednom sektoru na 1000 osob a rovnoměrné rozmístění diváků mezi jednotlivé sektory. V sektorech pro stání pak kromě maximálního počtu 1000 diváků v sektoru navíc platí i striktní pravidlo využití maximálně 50 % sektoru.

Nové mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví znamená pro kluby velkou úlevu. „Díky novému nařízení se klubům výrazně uvolní ruce a na fotbal bude moci přijít více fanoušků, což nás samozřejmě velmi těší. Je to velmi důležitý krok pro fotbal i celý profesionální sport,“ řekl Dušan Svoboda, předseda Ligové fotbalové asociace, která bude i nadále jednat se státními autoritami a na základě toho upřesňovat vlastní interní předpisy pro kluby a subjekty, které se podílejí na organizaci ligových utkání. „I nadále je třeba vnímat, že je nutné dbát na dodržování našich hygienických manuálů a protokolu LFA, který budeme v nejbližších dnech upravovat v kontextu zvýšených počtů osob,“ upozornil Dušan Svoboda, předseda LFA. LFA se na svém nejbližším zasedání bude rovněž zaobírat moznosti opět umožnit otevření sektoru pro hostující fanoušky.

Odkaz na Mimořádné opatření MZ platného od 1.9.2020 – https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/08/Mimoradne-opatreni-zakaz-a-omezeni-hromadnych-akci-s-ucinnosti-od-1-9-2020-do-odvolani-2.pdf

Štěpán Hanuš, Ředitel komunikace a PR

LIGOVÁ FOTBALOVÁ ASOCIACE