FC Vysočina získal nového generálního partnera – společnost ENVIROPOL!

FC Vysočina s velkou radostí oznamuje, že zástupci klubu dnes podepsali na nadcházející sezónu smlouvu se společností ENVIROPOL, která se na jejím základě stala generálním partnerem klubu! Logo předního středoevropského zpracovatele elektroodpadu obsadí již dva roky uprázdněné místo na hrudi dresů prvního týmu FC Vysočina. S logem ENVIROPOL budou nastupovat též junioři, starší dorostenci a ženy jihlavského klubu!

K oficiálnímu podpisu smlouvy došlo dnes dopoledne v sídle FC Vysočina za přítomnosti představitelů akcionářů klubu, mezi které patří také Statutární město Jihlava. Náměstek primátorky Vít Zeman k podpisu partnerské smlouvy uvedl: „V současné době, která podpoře sportu a kultury příliš nepřeje, velice vítáme tento vstřícný krok společnosti ENVIROPOL, která se rozhodla spojit své jméno s jihlavským fotbalem a přijmout tak svůj díl společenské odpovědnosti. Její přístup by měl být příkladem i pro další firmy, které v našem regionu působí. Poté, co výrazného podporovatele získal HC Dukla ve společnosti CZ LOKO, nás těší, že se podařilo nalézt silného partnera i pro FC Vysočina.“

Radost z podpisu partnerské smlouvy nezastíral ani Lukáš Vaculík, sportovní ředitel a člen klubového představenstva: „Spojením se společností ENVIROPOL jsme učinili velice důležitý krok k tolik potřebné ekonomické stabilitě klubu, bez níž není možný sportovní rozvoj našeho klubu, ale ani fotbalu v celém regionu. Věříme, že se zrod tohoto partnerství stane začátkem dlouhodobé spolupráce. Bylo by skvělé, kdyby si z přístupu ENVIROPOLU vzali příklad i další významné firmy v regionu. Díky tomu, že jsme se domluvili ještě před začátkem soutěže, bude už v nedělním ligovém utkání proti Hradci Králové figurovat logo ENVIROPOL nejen na dresech našich fotbalistů.“

Za společnost ENVIROPOL promluvil před přítomnými novináři jednatel společnosti Jan Vrba: „S ohledem na dynamický rozvoj našeho závodu v Jihlavě, který dnes představuje technologicky nejmodernější provoz na zpracování elektroodpadu v Evropě, jsme se rozhodli výrazněji pracovat na zviditelnění dosud trochu upozaděné značky ENVIROPOL a tím napomoci jejímu pozitivnímu vnímání v celém regionu. Chceme být dobrým zaměstnavatelem, spolehlivým partnerem pro město Jihlava i Kraj Vysočina a též podpořit sportovní vyžití dětí a mládeže. Stejně jako jsme my jednička v Evropě, je i FC Vysočina posledních dvacet let fotbalová jednička na Vysočině, proto nám tohle spojení dává smysl. Současně tímto krokem vstupujeme do podpory takřka 400 mladých fotbalistů a fotbalistek. Chceme tímto ukázat, že nám na regionu, kde jsme se usídlili, záleží. Jsme připravení na to, že naše partnerství bude víceleté a napomůže kontinuálnímu fungování a rozvoji klubu. FCV přejeme do nové sezóny mnoho štěstí a úspěchů!“

O společnosti ENVIROPOL

Společnost ENVIROPOL je předním zpracovatelem elektroodpadu v České republice na Slovensku i v Polsku. Pro výrobce a prodejce elektrozařízení, kolektivní sběrné systémy a další průmyslová odvětví přináší jednoduché a nákladově efektivní řešení pro zpracování elektroodpadu.

ENVIROPOL je spolehlivým partnerem ve všech oblastech nakládání s elektroodpadem od servisních služeb a poradenství v odpadovém hospodářství, přes zpracování EEZ až k obchodu s kovy a separovanými odpady. V současné době dokáže díky inovacím a vlastnímu vývoji efektivně využít až 95 % vysloužilého elektra.

ENVIROPOL jako moderní recyklační společnost dodržuje bezpečnost práce a ochranu životního prostředí. Kromě plnění zákonných požadavků a komplexních certifikačních předpisů každoročně úspěšně prochází auditem WEEELABEX.

V letošním roce ENVIROPOL investoval do svého jihlavského závodu cca 25 milionů korun, které byly použity na pořízení a instalaci samostatné technologické linky pro tzv. předtřídění elektroodpadu. Linka umožnila mnohem efektivnější kontrolu a vybírání baterií z odpadu, odprášení materiálu a také to přinesla lepší komfort zaměstnancům. Nová technologie disponuje vlastním protipožárním zařízením, které je schopno uhasit samovznícené baterie už ve chvíli, kdy je elektroodpad rozbíjen.

Miroslav Fuks,marketingový manažer a tiskový mluvčí
 
FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s.