ROZHODNUTÍ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE ČSLH – MARTIN STLOUKAL, TECHNIKA HOCKEY BRNO

Disciplinární komise ČSLH se zabývala výroky Martina Stloukala, trenéra dorostu klubu Technika Hockey Brno, pronesenými před jeho svěřenci a následně zveřejněnými ve sdělovacích prostředcích.

Dospěla přitom k závěru, že část výroků nesla zjevný rasistický podtext, který nelze tolerovat, a trenérovi vytkla i některé vulgarity, nevhodné v komunikaci s hráči dorosteneckého věku. Dalšího přestupku se trenér Martin Stloukal dopustil tím, že se přes písemnou výzvu ve stanoveném termínu k příslušným pasážím vystoupení nevyjádřil a neposkytl k nim v probíhajícím řízení vysvětlení.     

Disciplinární komise ČSLH proto potrestala trenéra Martina Stloukala za porušení Soutěžního a disciplinárního řádu ČSLH zákazem činnosti na dva měsíce s podmínečným odkladem na zkušební dobu do 31. 12. 2020 a finanční pokutou ve výši 10 000 Kč za maření činnosti komise.       

Praha, dne 26. 08. 2020

PhDr. Zdeněk Zikmund, tiskový mluvčí Českého hokeje