Ligová fotbalová asociace spojila síly s hokejovou APK

Stále větší nároky na pořádání soutěžních utkání a organizaci sportovní činnosti spolu s nejistotou ohledně dalšího vývoje situace kolem nákazy COVID-19 přiměla Ligovou fotbalovou asociaci k uzavření memoranda s Asociací profesionálních klubů ledního hokeje. Klíčové partnerství dvou nejpopulárnějších sportů v Česku by mělo pomoci při nejbližších jednáních se státními orgány.

Právě směrem k nejvyšším státním orgánům nyní směřuje společná inciativa fotbalu a hokeje, která má za cíl postupně uvolnit ruce klubům a usnadnit situaci, ve které se nyní nacházejí. „Není nač čekat, potřebujeme spojit síly. Se státními organizacemi jsme v kontaktu od samého počátku koronavirové krize. Problémy, které nás tíží, jsou ale společné pro všechny, kdo řídí profesionální ligové soutěže. Potřebujeme postupně dostat diváky zpátky na stadiony, s čímž souvisejí stále rostoucí propady příjmů. Současně bychom rádi požádali o úpravu a sjednocení pravidel pro uvalování karantén v profesionálních sportovních kolektivech,“ zdůvodnil uzavření memoranda mezi APK a Ligové fotbalové asociace její předseda Dušan Svoboda.

V memorandu je ukotven společný postup při jednáních s Ministerstvem zdravotnictví ČR, a především s Národní sportovní agenturou. „Věřím, že česká vláda chápe profesionální sport jako důležitý segment celého hospodářství. Kromě samotné sportovní činnosti generují naše soutěže a jejich členské kluby významné prostředky pro státní a municipální rozpočty, přímo či nepřímo jsou na naši činnost navázány tisíce pracovních míst a na mezinárodní scéně významně prezentujeme Českou republiku. Nejen z tohoto důvodu považujeme požadavky na částečné kompenzace našich ztrát za relevantní,“ doplnil Dušan Svoboda k nejbližšímu vývoji spolupráce.

Stejně jako fotbalu se současná nelehká situace dotýká i klubů nejvyšší soutěže ledního hokeje. „S profesionálním fotbalem jsme snadno našli společná témata. Nejsme jenom sportovní aktivita, ale i ekonomické odvětví, jehož přínos směrem do společnosti je nezanedbatelný. Kluby extraligy současnou kritickou situaci vnímají, a proto jednomyslně podpořili společné memorandum s fotbalovou LFA,“ řekl prezident APK LH Aleš Pavlík.

Štěpán Hanuš, Ředitel komunikace a PR, LFA,