Komuniké z jednání Disciplinární komise ze dne 26. 6. 2020 per rollam

Disciplinární komise projednala per rollam tyto případy:

1.Disciplinární komise uložila trest zastavení závodní činnosti na 1 soutěžní utkání hráčům za 4xŽK:

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA

Jan Král (FC Hradec Králové),

Filip Blecha (FC Sellior & Bellot Vlašim).

2.Příští řádné zasedání DK LFA se uskuteční 2. 7. 2020 od 14 hodin v Praze.

Štěpán Hanuš, Ředitel komunikace a PR