VÝKONNÝ VÝBOR ČSLH K VÝROKŮM TRENÉRA MARTINA STLOUKALA

Výkonný výbor ČSLH se zabýval vystoupením trenéra Martina Stloukala před dorostenci klubu VSK Technika Hokej Brno, zachyceným na audionahrávce a zveřejněným ve sdělovacích prostředcích.

Výkonný výbor ČSLH vytkl trenérovi vulgarismy a odsoudil výroky se zjevně rasistickým podtextem, které v jeho vystoupení zazněly. Motivační záměr projevu, proklamovaná nadsázka ani náročnost a důslednost vůči hráčům nemohou podobná vyjádření obhájit. Výkonný výbor ČSLH takové výroky odmítá a trenéra Martina Stloukala vyzývá, aby se za ně veřejně omluvil.

Výkonný výbor ČSLH také rozhodl, že případem se bude zabývat disciplinární komise a trenérské komisi uložil, aby po konzultacích s dalšími odborníky vypracovala stanovisko k těm pasážím vystoupení, které se týkají stravovacího režimu. 

Praha, dne 20. 6. 2020

PhDr. Zdeněk Zikmund, tiskový mluvčí ČSLH,