KONFERENCE ČSLH ZVOLILA VEDENÍ ČESKÉHO HOKEJE

Na dnešní konferenci ČSLH byl prezidentem svazu pro období 2020–2024 zvolen Tomáš Král. Hlasovalo pro něj 55 z 58 přítomných delegátů, 3 (včetně jeho samého) se zdrželi, proti nehlasoval nikdo. Členy výkonného výboru byli zvoleni (v abecedním pořadí) Petr Bříza, Marek Chmiel, Jaromír Jágr, Aleš Pavlík, Daniel Sadil, Bedřich Ščerban, Jiří Šindler, Jiří Šlégr, Milan Vacke a Libor Zábranský. Generálním sekretářem ČSLH byl na první schůzce výkonného výboru jmenován na čtyřleté období Martin Urban.

Předsedou dozorčí rady ČSLH byl zvolen Miloslav Šeba, předsedou arbitrážní komise zvolili delegáti Vladimíra Balaše.

Konference ČSLH se zúčastnilo celkem 58 delegátů s hlasem rozhodujícím, zastupujících kluby extraligy, I. a II. ligy, krajské soutěže a ženský hokej. Konference, která je nejvyšším orgánem ČSLH, schvaluje mimo jiné zprávu o činnosti výkonného výboru, zprávu o hospodaření, zprávu dozorčí rady a arbitrážní komise ČSLH, přijímá změny a doplňky Stanov ČSLH a na čtyřleté období volí prezidenta, předsedu dozorčí rady a arbitrážní komise a členy výkonného výboru a dozorčí rady ČSLH.

Praha, dne 20. 6. 2020

PhDr. Zdeněk Zikmund, tiskový mluvčí ČSLH,