MOUNTFIELD HK A HRÁČ RUDOLF ČERVENÝ SE DOHODLI NA SMÍRNÉM ŘEŠENÍ SPORU

Právní zástupce klubu Mountfield HK informoval vedení Českého hokeje o dohodě o narovnání, kterou klub uzavřel s hráčem Rudolfem Červeným a s tím souvisejícím zpětvzetí žaloby podané proti rozhodnutí smírčí komise ČSLH ze dne 12. 3. 2020, kterým byla klubu uložena povinnost uhradit spornou částku z hráčské smlouvy.

Prezident Českého hokeje Tomáš Král dohodu přivítal a ocenil přístup, s nímž obě strany ke smírnému řešení sporu přistoupily. „V podobných případech vždy upřednostňujeme, pokud se klub s hráčem v rámci platných pravidel domluví na vzájemně přijatelném kompromisu,“ uvedl Tomáš Král. „Řády takový postup umožňují a jsem rád, že toho obě strany využily.“     

Praha, dne 10. 06. 2020

PhDr. Zdeněk Zikmund, tiskový mluvčí Čh.,