ROZHODNUTÍ PŘEDSEDY DK LFA

Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace (dále jen „DK LFA“) ukládá podle § 47 odst. 1, písm. a) Disciplinárního řádu Fotbalové asociace České republiky (dále jen ,,DŘ FAČR‘‘) za opakované napomínání hráče v soutěžním ročníku trest zastavení závodní činnosti na 1 soutěžní utkání hráčům: FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA:  Daniel Kozma, ID: 95081542, FK DUKLA Praha a. s.

Účastník řízení má právo podat odvolání proti tomuto rozhodnutí k Odvolací komisi Fotbalové asociace České republiky ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.

Současně dáváme na vědomí, že vyloučený hráč Martin Šustr z FC Zbrojovka Brno má po obdržené ČK z utkání proti MFK Vítkovice předběžně zastavenou závodní činnost a jeho případem se bude DK zabývat na svém nejbližším zasedání po víkendu.

Se sportovním pozdravem,

Mgr. Richard Baček, předseda v.r.

Filip Langr sekretář  v.r,