Praha 3: Viktorku chceme na Žižkově!

Vyjednávání mezi městskou částí a majitelem fotbalového stadionu Viktoria Žižkov Martinem Loudou o budoucnosti profesionálního fotbalu na Žižkově pokračuje. Návrh na odkup stadionu, který udělal pan Louda radnici, není v této podobě dle starosty Jiřího Ptáčka realizovatelný. Rada proto v pátek 29. 5. 2020 schválila usnesení, které počítá s investicí do stadionů ve výši 25 milionů a symbolický pronájem za 1 Kč.   

Praha 3 má zájem na tom, aby i v budoucnosti fotbal na Žižkově zůstal. Dne 12. 5. 2020 radnice od vlastníka klubu obdržela nabídku na odkup celého stadionu i s příslušnými pozemky za odhadní cenu. Nabídka byla spojena s příslibem dalších investic do oprav stadionu a dlouhodobým plánem na přípravu výstavby nového moderního stadionu. Fotbalový klub požadoval, aby k uskutečnění prodeje došlo ve velmi krátkém termínu, a to v průběhu června 2020.

 „V takto krátkém časovém horizontu a v těchto parametrech vnímáme prodej stadionu jako nerealizovatelný. V případě, že se fotbalový klub skutečně rozhodne na tomto místě postavit zcela nový stadion a svůj záměr prokáže konkrétním projektem včetně studie proveditelnosti, je bezpochyby otevřena cesta ke spolupráci,“ komentuje nabídku na odkup stadionu starosta Jiří Ptáček. Jako vhodná forma spolupráce se dle něj jeví například možnost dlouhodobého pronájmu pozemku (až na 99 let), případně PPP projekt, do kterého by Praha 3 za jasných podmínek pozemek vložila.

„Prioritním zájmem městské části je, aby pozemky v dlouhodobém výhledu zůstaly zachovány pro sportovní účely a nehrozilo riziko, že bude jejich využití změněno k developerské výstavbě,“ dodává Ptáček. V této souvislosti je třeba podotknout, že v minulosti byla městské části doručena řada nabídek od developerských společností, které o koupi stadionu (pozemku) projevily zájem.

Praha 3 je připravena bezodkladně realizovat následující kroky s podmínkou, že bude stadion sloužit k fotbalových utkáním.

1) Městská část ve spolupráci s fotbalovým klubem a magistrátem připraví harmonogram oprav na následující dva roky dle požadavků FAČR ve výši 25 milionů.

2) Fotbalovému klubu Viktoria Žižkov dostane novou nájemní smlouvu na dobu 10 let za symbolickou jednu korunu. Klub tak ušetří ročně 12 mil. korun.  

3) Klub bude jediným výhradním nájemcem a správcem, který bude mít možnost uzavírat podnájemní smlouvy, přičemž příjmy z těchto smluv půjdou ve prospěch fotbalového klubu.

Děkuji a přeji hezký den

Lucie Bukovanská

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3